1920 ВІДКРИТА ТРАВМА ГРУДНОЇ КЛІТКИ/ЖИВОТА

1920 ВІДКРИТА ТРАВМА ГРУДНОЇ КЛІТКИ/ЖИВОТА

ВИЗНАЧЕННЯ

Відкрита травма грудної клітки або живота виникає при проникненні до внутрішньогрудної або внутрішньочеревної порожнини з розкриттям цієї порожнини.

Примітка: Розріз черевної або грудної зони не обов’язково асоційований з проникненням всередину порожнини, тому, перш ніж кодувати такі види травм, слід уважно ознайомитися з документацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Примітка: До цих прикладів не включено коди зовнішніх причин та коди АКМІ. Якщо описано відкриту травму грудної клітки, спочатку вказується код внутрішньогрудної травми, а після нього - код рани: S21.83 Відкрита рана неуточненої частини грудної клітки, сполучена з внутрішньогрудною травмою

ПРИКЛАД 1

Рана грудної клітки з пошкодженням легень.

Коди:

S27.38 Інші та неуточнені травми легені

S21.83 Відкрита рана неуточненої частини грудної клітки, сполучена з внутрішньогрудною травмою

Якщо описана відкрита травма живота, спочатку ставиться код внутрішньочеревної травми, а після нього - код відкритої рани.

ПРИКЛАД 2

Повне руйнування паренхіми нирки, розрив селезінки та тонкої кишки. Є дані про те, що кишечник виступає за межі стінки черевної порожнини.

Коди:

S37.03 Повне руйнування паренхіми нирки

S36.02 Розриви капсули селезінки, без сильного руйнування паренхіми

S36.40 Травма тонкої кишки, ділянка неуточнена

S31.83 Відкрита рана неуточненої частини живота, сполучена з внутрішньочеревною травмою

Відкритий перелом, пов’язаний з внутрішньогрудною та внутрішньочеревною травмою

Якщо зафіксовано відкритий перелом кісток тулуба з асоційованою внутрішньопорожнинною травмою, слід вказати код внутрішньопорожнинної травми, код перелому, а також наведені нижче коди, відповідно до обставин:

S21.83 Відкрита рана неуточненої частини грудної клітки, сполучена з внутрішньогрудною травмою або

S31.83 Відкрита рана неуточненої частини живота, сполучена з внутрішньочеревною травмою

У таких випадках не треба використовувати код «Відкрита рана (…), сполучена з переломом», оскільки відкритість перелому показана кодами, що ними позначено внутрішньопорожнинну травму.​