2114 ПРОФІЛАКТИЧНА ХІРУРГІЯ

Профілактична хірургія виконується з метою зниження ризику розвитку раку або інших хвороб. Найчастіше це варіант для осіб з факторами високого ризику новоутворень, серед яких:
 в сімейному анамнезі стійка тенденція до захворювання раком;
 генні мутації (наприклад, позитивна мутація гену BRCA1 або BRCA2 (ген раку молочної залози); 312
 хвороба в особистому анамнезі (наприклад, рак, невизначені мікрокальцифікати молочної залози).

КЛАСИФІКАЦІЯ
Якщо профілактична хірургія виконується у зв’язку з факторами ризику, основний діагноз позначається відповідним кодом з рубрики Z40 Профілактичне хірургічне втручання.
Уточнений вид фактору ризику (наприклад, хвороба в особистому анамнезі, рак в сімейному анамнезі) зазначається як супутній діагноз.
Якщо профілактична хірургія виконується за відсутності хвороби або фактору ризику, або якщо на основі записів у медичній карті неможливо встановити більш визначений діагноз, використовують тільки код основного діагнозу - Z40.0- Профілактичне хірургічне втручання за наявності факторів ризику, пов’язаних зі злоякісними новоутвореннями або Z40.8 Інший вид профілактичного хірургічного втручання.
Стосовно вибору кодів при неоплазії див. АСК 0236 Вибір і черговість кодів новоутворень та АСК 2112 Особистий анамнез.

ПРИКЛАД 1
У сімейному анамнезі пацієнтки стійка тенденція до захворювання раком молочної залози.
Пацієнтку госпіталізовано для профілактичної двосторонньої повної мастектомії.
Коди:

Z40.0 Профілактичне хірургічне втручання за наявності факторів ризику, пов’язаних зі злоякісними новоутвореннями молочної залози

Z80.3 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози

31518-01 [1748] Проста мастектомія, двостороння


ПРИКЛАД 2
Пацієнтка госпіталізована для профілактичної лапароскопічної двосторонньої сальпінгооваріектомії після того, як в ході тестування генів схильності в неї було виявлено модифікацію гену BRCA2. В анамнезі пацієнтки рак молочної залози з лівосторонньою мастектомією 28 років тому.
Коди:

Z40.00 Профілактичне хірургічне втручання за наявності факторів ризику, пов’язаних зі злоякісними новоутвореннями молочної залози

Z85.3 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози

35638-12 [1252] Лапароскопічна сальпінгооваріектомія, двостороння
(Див. також АСК 2112 Особистий анамнез).​