2103 ПРИЙОМ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСТЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ

Для цілей класифікації постекстрена допомога, яку також описують як післяопераційний догляд або післяопераційне одужання, - це догляд, що надається пацієнтам до кінця гострої фази лікування. У той час як більшість пацієнтів отримують таку допомогу в лікувальному закладі, де почали лікування, іноді пацієнтівнаправляють в іншу установу для продовження лікування. Такі пацієнти все ще проходять деякий триваючий огляд з приводу відповідного
стану, але їм більше не потрібне суттєве лікування.
Цей стандарт можливо застосовувати не до всіх переведень між лікарнями. Він застосовується для приймаючого медичного закладу, куди пацієнтів було переведено для продовження лікування після хірургічного або медикаментозного лікування, якщо початкову фазу лікування проведено в іншій установі.

КЛАСИФІКАЦІЯ
Якщо пацієнт переводиться з однієї лікарні до іншої для постшвидкої медичної допомоги, основний діагноз слід призначати таким чином:
 Якщо пацієнта переводять на післяопераційний догляд, призначити в якості основного діагнозу Z48.8 Інші уточнені види подальшої хірургічної допомоги.
Призначити додатковий код для стану, що вимагає операції. Виняток становить госпіталізація на післяпологовий догляд- див. АСК 1548 Пуерперальний/післяпологовий стан або ускладнення.

  • Якщо післяопераційний догляд слідує за медикаментозними лікуванням стану, призначити в якості основного діагнозу Z51.88 Інші уточнені види медичної допомоги.
    Призначити додатковий код для стану, що вимагає медичного догляду.
  • Якщо пацієнт переведений для продовження активного лікування стану, не призначати код післяопераційного догляду, вживати АСК 0001 Основний діагноз.


Примітка: Коди АКМІ не включено в наступні приклади.
ПРИКЛАД 1
Пацієнту вирізано мозкову аневризму в лікарні А. Стан пацієнта стабілізувався в лікарні А і пацієнта переведено в лікарню Б для післяопераційного догляду, де пацієнту продовжують надавати клінічні консультації та фізіотерапію
Лікарня А: I67.1 Церебральна аневризма, без розриву
Лікарня Б: Z48.8 Інші уточнені види подальшої хірургічної допомоги

I67.1 Церебральна аневризма, без розриву

ПРИКЛАД 2
Пацієнта з аденокарциномою первинних бронхів легенів госпіталізовано до лікарні А на курс фракціонованої променевої терапії. Після завершення лікування пацієнта було переведено в лікарню Б для подальшого догляду.
Лікарня А: C34.0 Злоякісне новоутворення головного бронха

M8140/3 Аденокарцинома БДВ
Лікарня Б: Z51.88 Інші уточнені види медичної допомоги

C34.0 Злоякісне новоутворення первинного бронха

M8140/3 Аденокарцинома БДВ

ПРИКЛАД 3
Пацієнта з пневмонією госпіталізовано в лікарню А. Пацієнту призначено лікування антибіотиками і внутрішньовенними вливаннями. Як тільки стан пацієнта стабілізувався, пацієнта було переведено в лікарню Б для подальшого догляду, де продовжено антибіотикотерапію.
Лікарня А: J18.9 Пневмонія, неуточнена

Лікарня Б: Z51.88 Інші уточнені види медичної допомоги

J18.9 Пневмонія, неуточнена