ДОДАТОК А: ЕТИЧНИЙ КОДЕКС КОДУВАЛЬНИКА

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС КОДУВАЛЬНИКА

Даний Етичний Кодекс було розроблено Національним центром класифікації в охороні здоров’я (NCCH) з метою допомогти кодувальникам правильно відображати клінічні характеристики пацієнтів та медичні інтервенції. Клінічні дані використовуються для досліджень, моніторингу здоров’я населення, а також для планування, оцінки та фінансування медичних послуг. Цей Кодекс дозволяє клініцистам та керівникам медичних закладів зрозуміти етичні зобов’язання кодувальників.

1. Брати участь у заходах з підвищення якості, спрямованих на те, щоб якість кодування сприяла кращому використанню даних для досліджень, планування, оцінки та фінансової компенсації, в дусі взаємоповаги між колегами.

2. Забезпечувати доступність всієї інформації, необхідної для процесів узагальнення та кодування.

3. Застосовувати Австралійські стандарти кодування (АСК) та інші офіційні вимоги щодо звітності задля:

  • узагальнення діагнозів та процедур з повним використанням медичної карти;
  • вибору та визначення черговості діагностичних та процедурних кодів;
  • оптимізації компенсацій лише у випадках, коли для цього є підстави1.

4. Стежити за тим, щоб вибрані діагнози та процедури відповідали записам у медичній карті, в разі потреби звертатися за консультацією до клініцистів.

5. Постійно підвищувати свій освітній рівень для того, щоб навички й знання кодувальника відповідали потрібному рівню компетенції2.

6. Долучатися до процесів розробки класифікаційних систем, співпрацюючи з відповідними експертами з кодування та клінічними експертами3.

7. Дотримуватися правил та законодавчих вимог стосовно конфіденційності клінічної інформації про пацієнтів.

8. Відмовлятися від участі в незаконних або неетичних процесах чи процедурах та від покривання таких процесів і процедур.

Примітка:

1. Вимоги щодо звітування можуть встановлюватися:

  • штатами та територія (наприклад, визначенням даних на рівні штату);
  • загальнонаціональними органами за допомогою публікацій - таких як METeOR: Metadata Online Registry, Австралійські стандарти кодування та інші публікації - Австралійський центр вдосконалення класифікації (АЦВК).

2. Рівень компетенції може визначатися за допомогою розроблених…
Рівень компетентності може бути визначений за допомогою Набору навичок клінічного кодування. Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті Національного реєстру професійної освіти і навчання (ПОН) website http://training.gov.au/Home/Tga

3. Залучення може відбуватися через діалог з АЦВК та іншими організаціями, що мають відношення до класифікації в сфері охорони здоров’я.