ДОДАТОК В: КРЕДО КОДУВАЛЬНИКА

КРЕДО КОДУВАЛЬНИКА

 

Незважаючи на постійне додавання нових кодів, загальна структура класифікатора МКХ-10-АМ залишається незмінною. Коди й стандарти кодування мають змінюватися, щоб не відставати від розвитку медицини, але кодувальникам часто доводиться приймати рішення, використовуючи власний досвід та здоровий глузд, а також доступні ресурси.
Якщо відсторонено поглянути на роботу кодувальника, то вона полягає в тому, щоб використовувати номери зі структурованої класифікаційної системи для позначення складних медичних понять, що постійно змінюються та ще й фіксуються не у єдинообразний
стандартизований спосіб. Не дивно, що часом це буває складно! Згадаємо головні навички кодувальника:
 Кодувальник володіє всеохоплюючими, практичними знаннями з медичної науки та термінології.
 Кодувальник вміє читати медичні карти та приймати рішення щодо вибору кодів на основі клінічної документації.
 Кодувальник розуміє структуру та використання статистичної класифікації.

Ключовими поняттями для наведених вище пунктів є медична наука, прийняття рішень та структура.

 Медична наука є складною, і вона постійно змінюється.
 Прийняття рішень має суб’єктивний характер.
 Структура класифікатора статична.

Ідея в тому, що, як би ми не сподівалися, що вдасться створити чіткі й легкі в застосуванні правила для вирішення всіх проблем з кодуванням, жодні правила не замінять освічених рішень, що їх кодувальники приймають у конкретних випадках, спираючись на…

Кредо кодувальника
Ці речі - основа мистецтва і науки клінічного кодування:

Клінічна документація

Комунікації з клініцистами

Стандарти Кодування

Конвенції

Досвід Класифікації

Керуватися здоровим глуздом

Медична науКа

Все це допомагає звернути увагу на важливі навички кодувальника, про які нерідко забувають.
Рішення, узгоджені з 7К з Кредо кодувальника - це запорука вибору найточнішого коду, роботи компетентного кодувальника.​