0052 АМБУАТОРНА ЕНДОСКОПІЯ - СПОСТЕРЕЖЕННЯ

0052 АМБУАТОРНА ЕНДОСКОПІЯ - СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Цей стандарт застосовується до пацієнтів, які поступили для ендоскопічного спостереження за будь-якою системою організму (наприклад, колоноскопія, бронхоскопія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія) або артроскопія, а також:

 • амбулаторні пацієнти (тобто госпіталізовані та виписані того ж дня) або
 • виписані наступного дня після госпіталізації, але планувався амбулаторний прийом,
  або
 • поступили за день до процедури підтримки / спостереження з ендоскопічною підготовкою або тому, що одноденне перебування не представляється можливим або практично неможливим для них (наприклад, літні пацієнти, ті, хто живе у віддаленому місці).
  Для цілей класифікації ендоскопічне спостереження відноситься до:
 • подальше спостереження за станами, які раніше лікувалися і вважалися вилікуваними (наприклад, гастроскопія після лікування виразкової хвороби шлунка) (див. Приклади 1, 2 і 10)
 • огляд хронічних невиліковних станів, таких як целіакія, хвороба Крона і виразковий коліт, які не можуть бути викорінені, але вимагають постійного лікування. Хоча подальше обстеження може здатися нормальним, воно не означає, що хворобу було
  викоренено або вилікувано (див. Приклад 7)
 • скринінг захворювань, які мають потенціал злоякісної трансформації (наприклад, передракові стани, такі як стравохід Барретта, гіперпластичні поліпи і сімейний аденоматозний поліпоз ) (див. Приклади 6, 8, 11 і 12)
 • скринінг інших захворювань і покажчиків (факторів ризику) (наприклад, рак або генна мутація в сімейному анамнезі, цироз печінки як фактор ризику розвитку шлунково-стравохідного варикозу) (див. Приклади 3, 4, 9 і 13)
  Примітка: Позитивний генний тест для конкретного захворювання вказує на сприйнятливість до цього захворювання та означає, що людина перебуває в групі ризику розвитку захворювання. Його не слід розглядати як результат, який відхиляється від норми, або ознаку наявності захворювання.
 • скринінг через інші фактори (див. Приклад 5).

Див. також АСК 0024 Панендоскопія та АСК 0051 Амбулаторна ендоскопія -діагностика.


КЛАСИФІКАЦІЯ
У всіх описаних вище сценаріях, незалежно від документування термінів, таких як спостереження, скринінг або спостереження, застосовуються такі рекомендації:
Призначити в якості основного діагнозу:

 • стан, що був наявним під спостереженням (включаючи хронічні невиліковні стани) (див. Приклад 7, 8, 9, 11 і 12)
 • стан під спостереженням (подальше спостереження/скринінг), якщо виявлено при скринінгу (див. Приклади 6 і 10)
 • відповідний код з категорій Z08 або Z09 Подальше обстеження після лікування з приводу... , якщо стан під спостереженням раніше лікували і рецидиву або залишкового стану не виявлено (див. Приклад 1 і 2)
 • відповідний код з категорій Z11, Z12 і Z13 Спеціальне скринінгове обстеження з приводу... , для скринінгу на покажчики захворювання (фактори ризику) або інший фактор і жодне захворювання не виявлено або ніколи не було виявлено (див. Приклади 3, 4 і 5).


Призначити в якості додаткових діагнозів:

 • будь-який стан, виявлений при ендоскопії, що відповідає критеріям АСК0002 Додаткові діагнози (див. Приклади 12 і 13)
 • відповідний код з блоку Z80–Z99 Особи з потенційною небезпекою для здоров'я, пов'язаною з сімейним та особистим анамнезом і певними станами, що впливають на стан здоров'я, для будь-якого особистого чи сімейного анамнезу відповідно(див. Приклади 1, 2, 3, 6 і 11).

Не слід призначати коди з Z08 або Z09 Наступне обстеження після лікування станів, що... або Z11, Z12 і Z13 Спеціальне скринінгове обстеження з метою... в якості додаткових діагнозів.

Примітка: Коди АКМІ не включені в ці приклади.
ПРИКЛАД 1
Пацієнта з історією раку гортані, який проходив курс радіотерапії два роки тому, госпіталізовано для плавнової мікроларингоскопії. Рецидиву злоякісного новоутворення не виявлено.

Коди

Z08.1 Наступне обстеження після радіотерапії злоякісного новоутворення

Z85.2 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та грудної клітки

ПРИКЛАД 2
Пацієнта госпіталізовано після лікування виразкової хвороби шлунка інгібітором протонної помпи (ІПП). Ендоскопія виявила загоєну виразку без ознак активного укривання виразками.

Коди

Z09.2 Наступне обстеження після фармакотерапії з приводу інших станів

Z87.11 У особистому анамнезі пептична виразка

ПРИКЛАД 3
Пацієнт поступив на колоноскопію з приводу раку товстої кишки в сімейному анамнезі. Виявлено дивертикульоз і геморой, проте новоутворення не виявлені.

Коди

Z12.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення кишок

Z80.0 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення

ПРИКЛАД 4
Пацієнт поступив на біопсію тонкої кишки через позитивний тест на целіакію. Ніяких ознак целіакії при гістопатологічному дослідженні не виявлено.

Коди

Z13.83 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку шлунково-кишкового тракту

ПРИКЛАД 5
Пацієнт поступив на колоноскопію, оскільки турбується за власне здоров'я після смерті близького друга від колоректального раку. Колоноскопія відхилень не виявила.

Коди

Z12.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення кишок

Z71.1 Скарги, спричинені страхом хвороби, за відсутності діагностованої хвороби

ПРИКЛАД 6
Пацієнта поступив для колоноскопії і біопсії у зв'язку з спадковим неполіпозним колоректальним раком (СНПКР). При гістопатологічному дослідженні виявлено аденокарциному сліпої кишки.

Коди

C18.0 Злоякісне новоутворення сліпої кишки

M8140/3 Аденокарцинома БДВ

Z80.0 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення

ПРИКЛАД 7
Контроль целіакії. Езофагогастродуоденоскопія виконується з біопсією. Ознак целіакії в біопсії тканин не виявлено.

Коди

K90.0 Целіакія


ПРИКЛАД 8
Пацієнт з хворобою Баррета поступив для проведення езофагогастродуоденоскопії і біопсії. У патологоанатомічному висновку зазначено "дисплазії немає".

Коди

K22.7 Стравохід Барретта

ПРИКЛАД 9
Пацієнта поступив з цирозом печінки і ?варикозом для проведення езофагогастродуоденоскопії. Варикозне розширення вен не виявлено.

Коди

K74.6 Інший та неуточнений цироз печінки

ПРИКЛАД 10
Пацієнт з перехідно-клітинним раком сечового міхура в анамнезі, який пройшов курс променевої терапії п'ять років тому, поступив на планову цистоскопію. З приводу рецидиву злоякісного новоутворення проведено діатермію.
Коди

C67.9 Злоякісне новоутворення сечового міхура, неуточнене

M8120/3 Перехідно-клітинний рак БДВ

ПРИКЛАД 11
Планова колоноскопія на гіперпластичні поліпи товстої кишки, видалено хірургічним шляхом рік тому. Поліп виявлено в низхідній товстій кишці і видалено. При гістологічному дослідженні виявлено тубуловільозну аденому.

Коди

D12.4 Доброякісне новоутворення низхідної ободової кишки

M8263/0 Тубулярно-ворсинчаста аденома БДВ

Z87.12 У особистому анамнезі поліпи товстої кишки
У цьому прикладі поліп (тубуловільозна аденома), виявлений при ендоскопії, є основним діагнозом, хоча його топографія/морфологія відрізняється від раніше видалених поліпів.

ПРИКЛАД 12
Пацієнта госпіталізовано для спостереження стравоходу Барретта з проведенням езофагогастродуоденоскопії і біопсії. У гістопатологічному висновку підтверджено аденокарциному верхньої третини стравоходу.

Коди

K22.7 Стравохід Барретта

C15.3 Злоякісне новоутворення верхньої третини стравоходу

M8140/3 Аденокарцинома БДВ

ПРИКЛАД 13
Пацієнта з цирозом печінки і ?варикозом госпіталізовано для проведення езофагогастродуоденоскопії і виявлено невеликий варикоз стравоходу. Пацієнт почав приймати пропранолол для лікування варикозу.

Коди

K74.6 Інший та неуточнений цироз печінки

I98.2* Варикозне розширення вен стравоходу без кровотечі при хворобах, класифікованих в інших рубриках