0051 АМБУЛАТОРНА ЕНДОСКОПІЯ -ДІАГНОСТИКА

0051 АМБУЛАТОРНА ЕНДОСКОПІЯ -ДІАГНОСТИКА
Цей стандарт застосовується до пацієнтів, які поступили для ендоскопічного дослідження будь-якої системи організму (наприклад, колоноскопії, бронхоскопії, ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії) або артроскопії в діагностичних цілях, а також:

 • амбулаторні пацієнти (тобто госпіталізовані та виписані того ж дня), або
 • виписані наступного дня після госпіталізації, але планувався амбулаторний прийом,
  або
 • поступили за день до процедури підтримки / спостереження з ендоскопічною підготовкою або тому, що одноденне перебування не представляється можливим або практично неможливим для них (наприклад, літні пацієнти, ті, хто живе у віддаленому місці).


Цей стандарт не застосовується в тих випадках, коли основні/додаткові діагнози чітко задокументовані.
Стани, наявні під час ендоскопії (наприклад, хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ)), на відміну від тих, які виявляють при діагностичній ендоскопії, залишаються предметом критеріїв в АСК 0002 Додаткові діагнози.
Див. також АСК 0024 Панендоскопія та АСК 1103 Шлунково-кишкова кровотеча.

КЛАСИФІКАЦІЯ
1. Симптом/стан, задокументований як показання до ендоскопії:
1.1 Якщо між ознаками / симптомами і будь-яким з виявлених порушень задокументовано причинно-наслідковий зв'язок, тобто клініцист документує цей зв'язок або за Класифікацією клінічним кодувальникам слід припускати зв'язок:

 • призначити в якості основного діагнозу код для виявленого порушення, визначеного як причина ознак, та не призначати код для ознак/симптомів (див. також примітку на початку Класу 18 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при
  лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках)
 • призначати коди для всіх інших виявлених порушень як додаткові діагнози (Примітка: ці виявлені порушення не мають відповідати критеріям АСК0002 Додаткові діагнози).

Примітка: Коди АКМІ не включені в ці приклади.

ПРИКЛАД 1
Пацієнта госпіталізовано з болем в животі для езофагогастродуоденоскопії. Виразка шлунка задокументована як причина болю в животі. Також відзначено дуоденіт.

Коди

K25.9 Виразка шлунка, неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі або перфорації

K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу

1.2 Якщо не задокументовано причинно-наслідковий зв'язок між ознаками / симптомами і будь-якими виявленими порушеннями:

 • призначити код ознак/симптомів в якості основного діагнозу
 • призначити коди для всіх виявлених порушень в якості додаткових діагнозів.


ПРИКЛАД 2
Пацієнт з кровохарканням поступив для бронхоскопії. В основному бронху виявлено підозріле ураження та взято біопсію. Результат гістопатологічного дослідження показує плоскоклітинний рак.

Коди

R04.2 Кровохаркання

C34.0 Злоякісне новоутворення головного бронха

M8070/3 Плоскоклітинний рак БДВ


1.3 При відсутності виявлених порушень при діагностичній ендоскопії призначити код ознак/симптомів в якості основного діагнозу.

ПРИКЛАД 3
Пацієнт з позитивним результатом аналізу калу на приховану кров поступив для колоноскопії. Біопсія не проводилася і ніяких виявлених порушень не відзначено.

Коди

R19.5 Інші зміни калу 31


2. Ніякі симптоми / стани не задокументовано, оскільки показання для ендоскопії:
Запит щодо неповної документації до лікаря.
Якщо це неможливо або відповідь не отримано, виконувати наступні рекомендації:

2.1 При відсутності задокументованих ознак і виявлених порушень:

 • слід призначити Z01.8 Інші уточнені спеціальні обстеження як основний діагноз.

ПРИКЛАД 4
Пацієнт поступив для проведення гастроскопії амбулаторно без будь-яких задокументованих ознак. В ендоскопічному висновку зазначено 'нормальна гастроскопія'.

Коди

Z01.8 Інші уточнені спеціальні обстеження

2.2 Якщо немає ознак, але задокументовано виявлені порушення:

 • призначити код(и) для виявлених порушень і застосувати критерії АСК 0001Основний діагноз для визначення основного діагнозу.


ПРИКЛАД 5

Пацієнт поступив для амбулаторної артроскопії лівого коліна, без будь-яких задокументованих ознак. В артроскопічному висновку зазначено наступні виявлені порушення – зміни III ступеня на медіальному мищелку стегнової кістки і помірний препателлярний бурсит.

Коди

M17.1 Інший первинний гонартроз

M70.4 Препателярний бурсит
М17.1 призначено в якості основного діагнозу шляхом застосування АСК0001 Основний діагноз, два або більше діагнозів, які в рівній мірі відповідають визначенню основного діагнозу.