0050 НЕПРИПУСТИМІ КОДИ ОСНОВНОГО ДІАГНОЗУ

0050 НЕПРИПУСТИМІ КОДИ ОСНОВНОГО ДІАГНОЗУ
Деякі коди МКХ-10-АМ не слід ніколи призначати в якості основного діагнозу (список кодів див. в табличному переліку МКХ-10-АМ, Додаток С). Це включає, але не обмежується, всі зовнішні причини, місце виникнення, АКТИВНІСТЬ і морфологічні коди.

Ряд кодів з Класу 21 Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звернення до закладів охорони здоров'я (Z00-Z99) відзначено як неприйнятні основні діагнози, однак слід зазначити, що існує багато інших кодів з цього класу, які рідко будуть доречними для призначення в якості основного діагнозу у конкретному випадку надання медичної допомоги.

Примітка: Рекомендації щодо присвоєння деяких кодів у Переліку неприпустимих кодів основного діагнозу також детально викладені в інших стандартах.
Див. також АСК 0049 Коди хвороб, які ніколи не слід призначати).