0012 ПІДОЗРЮВАНІ СТАНИ

0012 ПІДОЗРЮВАНІ СТАНИ
Клініцисти можуть документувати стани, використовуючи терміни, які вказують на невизначеність остаточного діагнозу (наприклад, ймовірний, підозрюваний, можливий, правдоподібний, запит, ?) або інші подібні кваліфікуючі вирази. Це відноситься до діагнозів, які не було підтверджено або виключено в якості основного діагнозу або в якості додаткових діагнозів.
Якщо клінічна документація чітко вказує на невизначеність остаточного діагнозу при виписці, призначати код, виходячи з таких критеріїв:

 Якщо підозрюється один стан, призначати код для підозрюваного стану.

Примітка: Коди зовнішніх причин не включено в ці приклади.

ПРИКЛАД 1
Пацієнта було госпіталізовано із задишкою. Потім він був виписаний з діагнозом «?інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ)».
Код:

J22 Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена

ПРИКЛАД 2
Пацієнта госпіталізовано з сильним головним болем і скутістю шиї. Після обстеження пацієнта перевели в більший заклад з діагнозом "?менінгіт" для подальшого дослідження.
Код:

G03.9 Менінгіт, неуточнений Z75.6 Трансплантація при підозрілих патологічних станах

  •  Якщо документують більш ніж один підозрюваний стан як диференціальний діагноз, призначити код(и) симптома(симптомів)/підозрюваних станів.

ПРИКЛАД 3
Пацієнт поступив з задишкою і хрипінням. Респіраторних проблем в анамнезі немає. Пацієнта виписано з діагнозом "? астма ?бронхоектаз." Обстеження в ході випадку надання медичної допомоги не підтвердили діагноз.
Коди:

R06.0 Задишка

R06.2 Свистяче дихання

ПРИКЛАД 4
Пацієнта госпіталізовано до районної установи після аварії на мотоциклі на трасі. Пацієнта переведено в районну травматологічну лікарню з діагнозом ?травма голови та ?множинні переломи ребер.
Коди:

S09.9 Неуточнена травма голови

S22.40 Множинні переломи ребер, неуточнені

Z75.6 Трансплантація при підозрілих патологічних станах

ПРИКЛАД 5
Пацієнта госпіталізовано з вірусним ентеритом. Під час випадку надання медичної допомоги у пацієнта стається припадок. Визначається робочий діагноз підозрюваної епілепсії і пацієнта виписують додому з призначенням на проведення електроенцефалограми (ЕЕГ) в
амбулаторному відділенні.
Коди:

A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена

G40.90 Епілепсія, неуточнена, без згадки про фармакорезистентну епілепсію

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПІДОЗРЮВАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ І СТАНАМИ (Z03.0–Z03.9)
Коди з категорії Z03 призначають в якості основних діагнозів при госпіталізації для оцінки стану пацієнта, якщо є докази, що вказують на наявність аномального стану або після нещасного випадку або інших випадків, які зазвичай спричиняють проблеми зі здоров'ям, або якщо не знайдено жодних підтверджуючих доказів підозрюваного стану і в даний час не потрібно ніякого лікування. Код спостереження не призначають з додатковими кодами.
Якщо виявлено симптоми, пов'язані з підозрілим станом, то призначають коди симптомів, а не Z03.- .
Код Z03.7- Медичне спостереження та оцінка новонародженої дитини при підозрі на хворобу, якої не було виявлено призначається відповідно до критеріїв АСК 1611 Синдром раптової дитячої смерті/епізод очевидної загрози життю та АСК 1617 Неонатальний
сепсис/ризик сепсису.

ПРИКЛАД 6

3-річну дитину госпіталізовано з підозрою на прийом таблеток. Дитину знайдено з відкритим флаконом з таблетками. Дитина немає симптоматики, але госпіталізована для спостереження. Через 24 години дитину виписують.

Код:

Z03.6 Спостереження при підозрі на токсичну дію прийнятих перорально речовин