0005 СИНДРОМИ

0005 СИНДРОМИ
Якщо єдиний код для опису всіх елементів синдрому відсутній, кодувати всі елементи окремо може бути складно.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПОРЯДКУ КОДУВАННЯ СИНДРОМІВ

1. Слід звернутися до клініциста за роз’ясненнями щодо синдрому, якщо останньому не відповідає окремий код МКХ-10-АМ.

2. Після уточнення синдрому слід застосувати правило визначення основного діагнозу.

3. Якщо правило визначення основного діагнозу застосувати складно через численні прояви синдрому, і при цьому жоден діагноз не лікується, кодувати в якості основного діагнозу слід найбільш важкий стан.

4. Якщо існує кілька важких станів однакової важкості, в якості основного діагнозу слід кодувати хромосомне/генетичне захворювання.

5. Якщо синдром вроджений, слід застосувати код Q87.- Інші уточнені синдроми вроджених вад розвитку, що охоплюють кілька систем як супутній діагноз до вже закодованих проявів. Додання цього коду вказує на те, що мова йде про синдром, що не має окремого коду в МКХ-10-АМ.

6. Застосовуючи багато кодів для опису синдрому слід кодувати лише ті прояви, що актуальні для даного пацієнта - не всі «стандартні» прояви синдрому можуть бути наявні в кожного пацієнта з таким синдромом.​