0003 ДОДАТКОВІ КОДИ ДЛЯ ХРОНІЧНИХ СТАНІВ

0003 ДОДАТКОВІ КОДИ ДЛЯ ХРОНІЧНИХ СТАНІВ
Коди з діапазоном U78.- на U88.-, розташовані в Класі 22 Коди для спеціальних цілей, слід призначати для хронічних станів, які є при госпіталізації, однак стан не відповідає критеріям кодування (як зазначено в АСК 0002 Додаткові діагнози та інші загальні та спеціальні
стандарти кодування, угоди про кодування і правила кодування). Ці коди призначені для тимчасового використання в Австралії для отримання даних, які будуть використовуватися для аналізу кодування додаткових діагнозів.

Коди визначають таким чином, щоб не включати в групу для розподілу клініко-статистичних груп (КСГ).

Існує окремий список хронічних станів, представлених в кодовому діапазоні від U78.- до U88.- . Тому не всім хронічним захворюванням присвоюється додатковий код. Додаткові коди для хронічних станів перераховані в алфавітному покажчику МКХ-10-АМ в розділі
Додатково / коди для хронічних станів. 9
Присвоєння кодів від U78.- до U88.- не впливає на інші присвоєні коди. Скоріше, ці коди означають стани, які зазвичай не включаються в кодовані дані (див. Рис. 1). Коди від U78.-до U88.- слід впорядковувати після всіх інших кодів МКХ-10-АМ, віддаючи пріоритет звітності за іншими кодами там, де кількість полів обмежена.

Рисунок 1 – Схема критеріїв для присвоєння U78 – U88 Додаткові коди хронічних станів

Оригінал Переклад
Documentation of a chronic condition as an additional diagnosis Документування хронічного стану як додаткового діагнозу
Does the condition meet the criteria of code assignment as an additional diagnosis? (as in ACS 0002, other general and specialty
standards, coding conventions, coding rules)?
Чи відповідає стан критеріям присвоєння коду як додаткового діагнозу? (як в АСК 0002, інших загальних і спеціальних
стандартах, угодах про кодування, правилах кодування)?
Assign ICD-10-AM code Призначте код МКХ-10-АМ
Is the condition listed in the supplementary codes for chronic conditions (U78-88) AND it
meets the criteria of code assignment in ACS 0003?
Чи зазначено стан в додаткових кодах для
хронічних станів (U78-88) ТА чи відповідає він критеріям присвоєння коду в АСК 0003?
Assign supplementary code for chronic condition Призначте додатковий код для хронічного стану
Do not assign a code Не призначайте код
Yes Так
No Ні

КЛАСИФІКАЦІЯ
Додаткові коди для хронічних захворювань слід призначати тільки в тих випадках, коли очевидно, що цей стан є частиною поточного стану здоров'я пацієнта (див. Приклади 1 і 2).
Це включає в себе стани, які в даний час контролюють з медичної точки зору (див. Приклад 3).
Додаткові коди не слід призначати:

  • на додаток до іншого класифікаційного коду для того ж стану (див. Приклад 4)
  • для минулого випадку стану (див. Приклад 5)
  • для гострого стану.

Якщо незрозуміло, чи слід призначати код від U78.- до U88.-, не призначайте код.

ПРИКЛАД 1
Для корекції капловухості госпіталізовано 14-річного пацієнта з дитячим церебральним паралічем (ДЦП). ДЦП не відповідає критеріям кодування у даному випадку надання медичної допомоги (як у АСК 0002 Додаткові діагнози та інші загальні та спеціальні стандарти кодування, угоди про кодування і правила кодування). Призначте додатковий код хронічного захворювання U80.4 Дитячий церебральний параліч.

ПРИКЛАД 2

80-річного пацієнта з ішемічною хворобою серця (ІХС), який переніс аортокоронарне шунтування (АКШ) п'ять років тому, має гіпертонічну хворобу (ГХ) та ревматоїдний артрит (РА) пальців рук, госпіталізовано для видалення множинних уражень шкіри під місцевою
анестезією. ІХС, ГХ і РА не відповідають критеріям кодування у даному випадку надання медичної допомоги (як у АСК 0002 Додаткові діагнози та інші загальні та спеціальні стандарти кодування, угоди про кодування і правила кодування). Призначте додаткові коди
хронічного захворювання U82.1 Ішемічна хвороба серця, U82.3 Гіпертонія і U86.1 Ревматоїдний артрит.


ПРИКЛАД 3 6

8-річного пацієнта з хворобою Паркінсона, яку в даний час контролюють ліками, госпіталізовано з болем у грудях для проведення коронарографії. Хвороба Паркінсона не відповідає критеріям кодування у даному випадку надання медичної допомоги (як у АСК 0002 Додаткові діагнози та інші загальні та спеціальні стандарти кодування, угоди про кодування і правила кодування). Призначте додатковий код хронічного захворювання U80.1Хвороба Паркінсона.


ПРИКЛАД 4

49-річного пацієнта з розсіяним склерозом госпіталізовано з відкритою репозицією перелому велико-та малогомілкової кісток після падіння. Необхідний додатковий клінічний догляд і медична допомога у зв'язку з розсіяним склерозом. Тому розсіяний склероз відповідає критеріям кодування у даному випадку надання медичної допомоги (як у АСК 0002 Додаткові діагнози та інші загальні та спеціальні стандарти кодування, угоди про кодування і правила кодування) і призначають код G35 Розсіяний склероз. Не призначайте додатковий код хронічного захворювання для розсіяного склерозу.

ПРИКЛАД 5

45-річного пацієнта з астмою в анамнезі (в дитинстві) госпіталізовано для лапароскопічної холецистектомії при хронічному холециститі. Астма не відповідає критеріям кодування у даному випадку надання медичної допомоги (як у АСК 0002 Додаткові діагнози та інші
загальні та спеціальні стандарти кодування, угоди про кодування і правила кодування). Астма також не відповідає критеріям додаткового кодування хронічних захворювань. Не призначайте додатковий код хронічного захворювання для астми.
Примітка: Додаткові коди для хронічного стану не включено в жоден із прикладів, представлених в МКХ-10-АМ /АКМІ / АСК.