0044 ХІМІОТЕРАПІЯ

0044 ХІМІОТЕРАПІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

Фармакотерапія - це лікування стану за допомогою медичних препаратів. Хіміотерапія - різновид фармакотерапії, що загалом означає фармакотерапію злоякісного новоутворення, і меншою мірою - інших системних станів, таких як ВІЛ (див. також АСК 0102 ВІЛ/СНІД), червоний вовчак та ревматоїдний артрит. Для цілей кодування хіміотерапія визначається таким чином: «Застосування будь-якої терапевтичної речовини (зазвичай, медикаменту), за винятком крові або продуктів крові».

Хіміотерапію можна застосовувати у різні способи, в тому числі такі:

1. внутрішньовенно

2. внутрішньоартеріально

3. внутрішньом’язово

4. внутрішньотканинно/підшкірно

5. внутрішньопорожнинно, наприклад - внутрішньоочеревинно, внутрішньооболонково, внутрішньоміхурово

6. перорально

КЛАСИФІКАЦІЯ

Епізоди амбулаторної медичної допомоги для хіміотерапії новоутворення

В епізодах медичної допомоги для хіміотерапії новоутворень або пов’язаних з ними станів, якщо пацієнта виписують в день госпіталізації, слід використовувати такі коди:

  • Z51.1 Курс фармакотерапії при новоутворенні - як основний діагноз;
  • код новоутворення, лікування якого ведеться, - як перший супутній діагноз (див. також АСК 0236 Вибір і черговість кодів новоутворень);
  • додаткові коди діагнозів будь-яких пов’язаних з новоутворенням станів, лікування яких ведеться;
  • код відповідної процедури.


Епізоди амбулаторної медичної допомоги для хіміотерапії станів, не пов’язаних з новоутвореннями

В епізодах медичної допомоги для хіміотерапії станів, не пов’язаних з новоутвореннями, якщо пацієнта виписують в день госпіталізації, слід використовувати такі коди:

  • код стану;
  • код відповідної процедури.

Призначення хіміотерапії при багатоденній потребі медичної допомоги

Якщо хіміотерапія проводиться протягом багатоденного надання медичної допомоги, призначте код для стану, що вимагає лікування, і відповідний код(и) процедури (див. Приклад 5).

Кодування процедури хіміотерапії

Якщо пацієнт отримує фармакотерапію кілька разів протягом епізоду надання медичної допомоги, і при цьому використовується той самий код процедури, цей код слід призначати лише один раз. Оральна хіміотерапія для епізодів допомоги стаціонарним хворим не кодується.


ПРИКЛАД 1

Пацієнт звернувся для проведення хіміотерапії в амбулаторному режимі. Отримавши циклофосфамід внутрішньовенно (В/в), пацієнт виписується в той же день.

Коди:

Z51.1 Курс фармакотерапії при новоутворенні

C61 Злоякісне новоутворення простати (передміхурової залози)

M8000/3 Новоутворення, злоякісне

96199-00 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

ПРИКЛАД 2

Пацієнтка, в якої раніше було діагностовано метастатичний рак кісток від молочної залози, відвідала лікарню для отримання внутрішньовенної інфузії препарату Аредіа від гіперкальцемії в амбулаторному режимі.

Коди:

Z51.1 Курс фармакотерапії при новоутворенні

C79.5 Вторинне злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку

M8000/6 Новоутворення, метастатичне

C50.- Злоякісне новоутворення молочної залози

M8000/3 Новоутворення, злоякісне

E83.5 Порушення обміну кальцію

96199-00 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

ПРИКЛАД 3

Пацієнт відвідав лікарню для отримання в амбулаторному режимі внутрішньовенної інфузії метилпреднізону для лікування розсіяного склерозу.

Коди:

G35 Розсіяний множинний склероз

96199-03 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, стероїд

ПРИКЛАД 4 Пацієнтку госпіталізовано для проходження 12-денного курсу хіміотерапії раку молочної залози. Надано внутрішньовенну хіміотерапію (5FU).

Коди:

C50.- Злоякісне новоутворення молочної залози

M8000/3 Новоутворення, злоякісне

96199-00 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

ПРИКЛАД 5

Пацієнт поступив з п'ятиденною історією збільшення здуття живота і болю, особливо при глибокому вдиханні. Останнє відкриття кишечника сьогодні. 12 місяців назад діагностовано серозну папілярну аденокарциному правого яєчника з метастазами в очеревину. Протягом останніх шести місяців проведено хіміотерапію. Виконано пункцію брюшної порожнини з місцевою анестезією для обробки злоякісних асцитів. Через три дні внутрішньовенну хіміотерапію проведено без ускладнень. Остаточний діагноз: злоякісний асцит. При виписці пацієнт почувається задовільно і вільно мобілізується.

Коди:

C78.6 Вторинне злоякісне новоутворення заочеревинного простору та очеревини

M8460/6 Папілярна серозна цистаденокарцинома, метастатична

C56 Злоякісне новоутворення яєчника

M8460/3 Папілярна серозна цистаденокарцинома

30406-00 [983] Абдомінальний парацентез

96199-00 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб