0042 ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАЗВИЧАЙ НЕ КОДУЮТЬСЯ

0042 ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАЗВИЧАЙ НЕ КОДУЮТЬСЯ

Процедури зазвичай не кодуються у випадку, коли вони стандартні, виконуються для більшості пацієнтів або є компонентами іншої процедури (див також АСК 0016 Загальні вказівки щодо процедур). Найважливіше те, що ресурси, що використовуються для виконання таких процедур, нерідко відображаються в діагнозі або в пов’язаній процедурі. Тобто, для певного діагнозу або процедури існує стандартне лікування, кодувати яке немає необхідності. Наприклад:

 • в разі перелому Колліса очікується проведення рентгеноскопічного дослідження й накладення гіпсу;
 • в разі септицемії/сепсису очікується введення антибіотиків внутрішньовенно;
 • кардіоплегія - стандартна процедура для операцій на серці.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Процедури, які зазвичай не кодують, призначаються тільки в тому випадку, якщо:

 •  для виконання процедури потрібна церебральна анестезія (див. АСК 0031 Анестезія)
 • вони є основною причиною госпіталізації в амбулаторному режимі. Це стосується також пацієнтів, що були госпіталізовані напередодні процедури або були виписані наступного дня після неї, тому що госпіталізація в той самий день була для них неможливою чи недоцільною (наприклад, літні пацієнти або ті, що живуть далеко від лікарні)
 • інший спеціальний стандарт вимагає їх призначення. У таких випадках перевага віддається спеціальному стандарту і присвоюється зазначений код.

Перераховані нижче процедури зазвичай не кодують:

1. Накладення гіпсу

2. Промивання сечового міхура за допомогою постійного катетера Виняток (винятки): код:

 • ендоскопічне зрошення для видалення згустків крові (36842-00 [1092])
 • ендоскопічно контрольована гідроділатація сечового міхура (36827-00 [1108])

3. Серцево-легенева реанімація (механічна або немеханічна)

4. Кардіотокографія (КТГ) Винятки: внутрішній моніторинг плода (наприклад, скальповий електрод плоду) (16514-00 [1341])

5. Катетеризація: - артеріальна або венозна катетеризація (наприклад, катетер Хікмана, ЦВК (периферично введений центральний катетер), ЦВК (центральний венозний катетер), катетер Сван-Ганца) або сечова катетеризація Виняток (винятки): артеріальна або венозна катетеризація:

 • катетеризація серця в якості діагностичної процедури (блоки [667] і [668])
 • катетеризація новонароджених (див. АСК1615 Специфічні захворювання і втручання, пов'язані з хворими новонародженими)
 • периферична артеріальна або венозна катетеризація з введенням тромболітичних або інших терапевтичних засобів місцевої дії (блок [741])

Виняток (винятки): сечова катетеризація:

 • надлобкова катетеризація (блок [1093])

6. Записи доплерографії

7. Перев’язки (наприклад, аутологічний плазмоліфтинг)

Виняток (винятки): вакуумні пов'язки (90686-01[ 1628], 90686-00 [1627])

8. Лікування медикаментами / фармакотерапія / призначення лікарських препаратів (наприклад, загальне батьківське харчування (ЗБХ))

Винятки: призначати код, дотримуючись рекомендацій в:

АСК 0044 Хіміотерапія

АСК 0534 Спеціальні інтервенції, пов'язані з охороною психічного здоров'я

АСК 0943 Тромболітична терапія

АСК 1316 Спейсери/кульки з кісткового цементу

АСК 1615 Особливі інтервенції для хворої новонародженої дитини

9. Електрокардіографія (ЕКГ)

Виняток: керовані пацієнтом імплантовані монітори серцевих подій (петльовий реєстратор) (11722-00 [1854])

10. Електроміографія (ЕМГ)

11. Послуги діагностичної візуалізації – коди в главі 20 Послуги діагностичної візуалізації АКМІ (Блоки [1940]-[2016]) та в блоці [451] Стоматологічна рентгеноскопія та інтерпретація її результатів:

Винятки:

 •  ендоскопічне УЗД (30688-00 [1949])
 • трансстравохідної ехокардіограми (ТСЕ) (55118-00 [1942])

12. Моніторинг: серцевий, електроенцефалографічний (ЕЕГ), тиску в судинах

Виняток: радіографічний/відеомоніторинг ЕЕГ тривалістю від 24 годин (92011-00 [1825])

13. Назогастральні інтубація, аспірація й годування

Виняток: назогастральне годування новонароджених (96202-07 [1920]) (див. АСК 1615 Особливі інтервенції для хворої новонародженої дитини)

14. Первинне зашивання хірургічних і травматичних ран

Виняток: травматичні рани, не пов’язані з травмою-першопричиною (див. АСК 1217 Загоєння ран шкіри та підшкірної тканини)

15. ЕКГ з навантаженням

16. Тракційне витягування пов’язане з іншою процедурою​