0038 ПРОЦЕДУРИ, ЩО ВИОКРЕМЛЮЮТЬСЯ ЗА РОЗМІРОМ, ЧАСОМ, КІЛЬКІСТЮ УРАЖЕНИХ ДІЛЯНОК ТІЛА АБО ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ

0038 ПРОЦЕДУРИ, ЩО ВИОКРЕМЛЮЮТЬСЯ ЗА РОЗМІРОМ, ЧАСОМ, КІЛЬКІСТЮ УРАЖЕНИХ ДІЛЯНОК ТІЛА АБО ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ

Певні процедури в АКМІ виокремлюються за розміром, часом, кількістю уражених ділянок тіла або локалізацією.

ПРИКЛАД 1

45506-00 [1657] Ревізія рубця на обличчі довжиною 3 см

45512-00 [1657] Ревізія рубця на обличчі довжиною >3 см

13020-00 [1888] Гіпербарична киснева терапія, >90 хв. та 3 год.

13025-00 [1888] Гіпербарична киснева терапія, >3 год.

32078-00 [910] Жорстка сигмоїдоскопія з поліпектомією, що включає видалення 9 поліпів

32081-00 [910] Жорстка сигмоїдоскопія з поліпектомією, що включає видалення 10 поліпів

Загалом, Покажчик виконує функцію інструкції.

Код за замовчуванням дозволяє кодувати випадки, коли відсутня інформація щодо розміру чи тривалості процедури, кількості уражених ділянок тіла або локалізації уражень.

ПРИКЛАД 2

Ревізія - рубець (шкіра) (підшкірна тканина) - - обличчя (довжиною 3 см) 45506-00 [1657] - - - довжиною >3 см 45512-00 [1657]
Терапія - гіпербарична киснева (90 хв.) (ГБК) 96191-00 [1888] - - > 3 год. 13025-00 [1888]
Якщо в медичній карті відсутні записи, отримати додаткові відомості від клініциста неможливо, а в Покажчику немає коду за замовчуванням, слід вказувати код, що відповідає процедурі найменшого розміру, з найменшою тривалістю, найменшою кількістю ушкоджених ділянок тіла або локалізацій.


ПРИКЛАД 3

Процедура: резекція нехромафінної парагангліоми.

Резекція - пухлина

- - сонна артерія (каротидний гломус) (з відновленням сонної артерії)

- - - діаметр ≤ 4 см 34148-00 [705]

- - - - повторно 34154-00 [706]

- - - діаметр > 4 см 34151 -00 [705]

- - - - повторно 34154-00 [706]

ПРИКЛАД 4

Процедура: розділення додаткового провідного шляху в серці.

Розділення

- додатковий провідний шлях (серце)

- - включає

- - - 1 передсердна камера 38512-00 [600]

- - - обидві передсердні камери 38515-00 [600]

Код: 38512-00 [600] Розділення додаткового провідного шляху, що включає 1 передсердну камеру