0031 АНЕСТЕЗІЯ

0031 АНЕСТЕЗІЯ

Цей стандарт стосується лише анестезії (часткової або повної втрати відчуттів), анестетиків (медикаментів, що створюють анестезію), а також певних видів післяпроцедурної аналгезії.

ВИЗНАЧЕННЯ

Церебральна анестезія

Термін «церебральна анестезія» в АКМІ охоплює всі анестезуючі процедури загальної анестезії та медикаментозної седації.

1. Загальна анестезія

92514-XX [1910] Загальна анестезія присвоюється всім різновидам загальної анестезії. Сюди входять внутрішньовенна анестезія, інгаляційна анестезія або їх поєднання.

2. Медикаментозна седація

Різницю між медикаментозною седацією і загальною анестезією нерідко складно побачити з клінічної документації. З точки зору класифікації в АКМІ, код 92515-XX [1910] Седація можна присвоювати в тих випадках, коли анестетик дається як при загальній анестезії (тобто внутрішньовенно, або інгаляційно, або ж в обидва ці способи), і в документації не йдеться про використання повітроводу - наприклад, ендотрахеальної трубки, ларингеальної маски (наприклад, LM3, LMA4), глоткова маска (наприклад, РМ3) або повітроводу Гведела. Медикаментозна седація перорально не кодується.

Провідникова анестезія

Термін «провідникова анестезія» в АКМІ охоплює анестезіологічні процедури нейроаксіальної блокади, регіональної блокади, а також місцевої інфільтративної анестезії.

1. Нейроаксіальна блокада

Код 92508-ХХ [1909] Нейроаксіальна блокада має присвоюватися епізодам епідуральної, спинномозкової та каудальної анестезії, включаючи як ін’єкції, так і інфузії. Враховувати тип препарату (опіоїд, місцевий анестетик або інша терапевтична речовина) для кодування не потрібно.

2. Регіональна блокада

Коди для регіональної блокади враховують загальну анатомічну зону застосування анестезії, а не конкретну точку, тобто знати конкретний блокований нерв для вибору правильного коду не потрібно.

3. Місцева інфільтративна анестезія

Код 92513-XX [1909] Інфільтрація місцевого анестетика використовується у випадку застосування місцевого анестетика, коли дія анестезії обмежується рівнем локалізованої тканини. (Див. підрозділ Класифікація, пункт 4).

Класифікація фізичного стану Американського товариства анестезіологів (ASA)

Коди в блоках [1333] Аналгезія та анестезія під час пологів та розродження, [1909] Провідникова анестезія та [1910] Церебральна анестезія вимагають двозначного розширення, що вказує на оцінку стану пацієнта за критеріями ASA. Відповідна таблиця балів наводиться на початку кожного з цих блоків у Табличному переліку інтервенцій.

Перший знак двозначного розширення коду процедури - це бальна оцінка ASA, представлена в першому стовпці таблиці.

Другий знак розширення вказує на те, чи внесений до форми анестезії модифікатор «E». «E» вказує на те, що процедура виконується в екстреному порядку і може бути пов’язана з підвищеним ризиком. Модифікатору «E» відповідає знак «0».


Ця інформація має бути зафіксована в формі анестезії на момент проведення процедури до призначення цих кодів.

Якщо документація щодо бальної оцінки ASA відсутня, або якщо модифікатор екстреного випадку не зазначений, слід заповнити розряди цифрами «9».

Оцінка стану пацієнта перед хірургічним втручанням за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів), де одиночне значення показника за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів) ясно не задокументовано (наприклад, 2/3 або 2- 3), є неправильним використанням статусу за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів).

Таку оцінку стану пацієнта слід уточнити у анестезіолога, однак, якщо це неможливо, призначте код, що представляє більш високий бал.

ПРИКЛАДИ 1.

Пацієнт отримує загальну анестезію для проведення операції на серці, а зафіксована оцінка ASA - 2.

Код:

92514-29 [1910] Загальна анестезія, ASA 2, неекстрена

2. Пацієнт отримує медикаментозну седацію для проведення операції на катаракту, оцінка ASA відсутня.

Код:

92515-99 [1910] Седація, ASA 9, неекстрена

3. Пацієнт отримує загальну анестезію та регіональну блокаду нижньої кінцівки у зв’язку з множинною травмою ноги, зафіксована оцінка ASA - 3E.

Коди:

92514-30 [1910] Загальна анестезія, ASA 3, екстрена 92512-30 [1909] Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, ASA 3, екстрена

4. Пацієнту проведено седацію для гастроскопії і стан пацієнта перед хірургічним втручанням за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів) задокументовано як 1/2.

Отримати роз'яснення оцінки стану пацієнта перед хірургічним втручанням за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів) неможливо.

Код: 92515-29 [1910] Седація, ASA 2, неекстрена

Післяпроцедурна аналгезія

Термін «пост процедурна аналгезія» в АКМІ охоплює лише ті процедури, що надають тривалу післяпроцедурну аналгезію за допомогою постійної інфузії ТА були розпочаті в операційній (для проведення операції або нормалізації стану пацієнта).

КЛАСИФІКАЦІЯ

1а. Кожному відвіданню операційної слід присвоювати лише один код з блоку [1910] Церебральна анестезія незалежно від того, де саме в лікарні проводиться процедура, наприклад, в операційній кімнаті, ендоскопічному кабінеті, реанімації, катетерній лабораторії – використовуючи ієрархію (перераховану від найвищого до найнижчого пріоритету), наведену нижче:

[1910] Церебральна анестезія

i. Загальна анестезія (92514-XX)

ii. Седація (92515-XX)

[1910] Провідникова анестезія

i. Нейроаксіальна блокада (92508-XX)

ii. Регіональні блокади (коди 92509-XX, 92510-XX, 92511-XX, 92512-XX)

iii. Внутрішньовенна регіональна анестезія (92519-XX)

1b. Слід призначити код(и) з блоку [1909] Проведення анестезії (за винятком 92513-XX [1909] Введення місцевого анестетика) для кожного "відвідування операційної" незалежно від того, де саме в лікарні виконується процедура, наприклад, в операційній, ендоскопічному кабінеті, відділенні невідкладної допомоги або катетерній лабораторії. Кожен тип проведення анестезії слід призначати тільки один раз (див. Приклад 5):

[1909] Провідникова анестезія

i. Нейроаксіальна блокада (92508-XX)

ii. Регіональні блокади (коди 92509-XX, 92510-XX, 92511-XX, 92512-XX)

iii. Внутрішньовенна регіональна анестезія (92519-XX)

ПРИКЛАД 5

Пацієнт проведено спинальну анестезію та блокаду стегнового нерва для повного ендопротезування колінного суглоба і оцінку стану пацієнта перед хірургічним втручанням за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів) задокументовано як 2.

Коди: 92508-29 [1910] Нейроаксіальна блокада, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

92512-29 [1910] Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо

2. Якщо той самий анестетик застосовується більш ніж один раз протягом різних «відвідань операційної» в рамках загального епізоду надання медичної допомоги (наприклад, дві загальні анестезії), кодувати процедуру потрібно стільки разів, скільки вона виконувалась.

3. Нейроаксіальні блокади під час пологової діяльності отримують один код з блоку [1333] Анальгезія та анестезія під час пологів та розродження. Код 92506 [1333] Нейроаксіальна блокада під час пологів присвоюється в разі застосування каудальної, епідуральної або спинномозкової блокади (за допомогою ін’єкції або інфузії) для зняття болю під час пологів. Якщо ж пологи переходять до розродження шляхом кесаревого розтину, і нейроаксіальна блокада продовжується для цієї процедури або для будь-якої іншої процедури розродження, слід присвоювати код 92507-XX [1333] Нейроаксіальна блокада під час пологів і розродження. Цей код також можна використовувати у випадках, коли, після вагінального розродження, та сама нейроаксіальна блокада продовжується для післяродових процедур - таких як ручне видалення плаценти та/або виправлення акушерської травми. У випадку застосування нейроаксіальної блокади лише для анестезії для кесаревого розтину або розродження слід використовувати код 92508-XX [1909] Нейроаксіальна блокада.

4. Не слід призначати код 92513-XX [1909] Інфільтрація місцевого анестетика.

5. Коди нейроаксіальної та регіональної блокад в блоці [1912] Післяпроцедурна аналгезія повинні застосовуватися лише щодо роботи (постійної інфузії/внутрішньовенного струминного вливання/поповнення) з блокадами, які вже були застосовані для зняття болю/анестезії в пологовому відділенні та/або в операційній кімнаті. Початок такої нейроаксіальної/регіональної блокади в цих кодах не закладений і має бути представлений відповідним кодом з блоку [1909] Провідникова анестезія або [1303] Анальгезія та
анестезія під час пологів та розродження. Не слід присвоювати коди з цього блоку, якщо інфузію розпочато після виходу з операційної. Якщо в післяопераційний період застосовано більше одного типу інфузій, слід вибрати відповідні коди з блоку

[1912] Післяпроцедурна аналгезія, з числа наведених нижче

[1912] Післяпроцедурна аналгезія

i. Проведення нейроаксіальної блокади (92516-00)

ii. Проведення регіональної блокади (коди 92517-00, 92517-01, 92517-02, 92517-03)

6. Код(и) анестезії слід розташовувати одразу за кодом відповідної процедури. Якщо для відображення всіх компонентів процедури потрібно більше одного коду, код(и) анестезії слід розташовувати одразу після низки кодів.

7. Процедури, що зазвичай не кодуються (див. АСК 0042 Процедури, що зазвичай не кодуються) слід кодувати в тих випадках, коли виконання процедури вимагає церебральної анестезії. Наприклад, для ЕЕГ (електроенцефалограма) під медикаментозною седацією потрібні коди для ЕЕГ і для медикаментозної седації.

8. Коди для анестетиків, що застосовні згідно з цим стандартом, містяться в таких блоках:

[1333] Анальгезія та анестезія під час пологів та розродження

[1909] Провідникова анестезія

[1910] Церебральна анестезія

[1912] Післяпроцедурна анестезія