0029 КОДУВАННЯ ПРОЦЕДУР, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ДОГОВОРОМ

0029 КОДУВАННЯ ПРОЦЕДУР, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ДОГОВОРОМ

Цей стандарт стосується договорів про збір даних, розроблений Національним комітетом зі інформаційних стандартів і статистики в сфері охорони здоров’я, в якому працюють представники всіх штатів і територій.

Кодувальники мають бути обізнані з відповідними методами звітності, що діють на території їхнього штату/території. Якщо лікування в медичному закладі надається за договором, укладеним між двома такими закладами, всі процедури, що виконуються згідно з цим договором, повинні фіксуватися й кодуватися в обох лікарнях. Лікарня, що не виконує процедуру, повинна позначити відповідний код.