0023 ЛАПАРОСКОПІЧНА/АРТРОСКОПІЧНА/ЕНДОСКОПІЧНА ОПЕРАЦІЯ

0023 ЛАПАРОСКОПІЧНА/АРТРОСКОПІЧНА/ЕНДОСКОПІЧНА ОПЕРАЦІЯ

Якщо процедура виконується лапароскопічним, артроскопічним або ендоскопічним методом, а коду, який би охоплював одночасно і ендоскопію, і саму процедуру, немає, слід кодувати обидві процедури.


ПРИКЛАД 1

Лапароскопічне видалення жовчного міхура.

Код: 30455-00 [965] Лапароскопічна холецистектомія

ПРИКЛАД 2

Лапароскопічна гепатектомія.

Перша вказана процедура: 90346-00 [953] Загальна гепатектомія

Супутня процедура: 30390-00 [984] Лапароскопія