0020 ДВОСТОРОННІ/ПОВТОРЮВАНІ ПРОЦЕДУРИ

0020 ДВОСТОРОННІ/ПОВТОРЮВАНІ ПРОЦЕДУРИ

ДВОСТОРОННІ ПРОЦЕДУРИ

Визначення

Двосторонніми називаються такі процедури, що охоплюють одинакові органи/структури з різних боків тіла протягом одного операційного епізоду.
1. Процедури з двостороннім кодом

АКМІ передбачає один код для двосторонніх процедур, якщо розлад/симптом зазвичай має двосторонній ефект (наприклад, остеоартроз колін, полікістоз яєчників, косметична хірургія повік, вальгусна деформація першого пальця стопи). Наприклад:

 • двостороння орхідектомія
 • двостороння корекція стегнової грижі
 • двостороннє зондування слізних каналів
 • двостороння проста мастектомія
 • двостороннє протезування колінного суглоба
 • двостороння корекція вальгусної деформації першого пальця стопи
 • двостороння трансплантація до повіки
 • двостороння оваріектомія
 • стерилізація
 • вазектомія

Класифікація 

Якщо існує код для двосторонньої процедури, присвоювати цей код потрібно лише один раз.

2. Процедури виключно двостороннього характеру

Ще одна група «псевдодвосторонніх» процедур, які не описані прямо як двосторонні в АКМІ, включає діагностичні або терапевтичні інтервенції, що мають одну точку входу, але впливають на двосторонні структури зазвичай судини, наприклад, коронарна ангіографія або видалення мигдаликів.

Класифікація Якщо процедура за своєю природою є двосторонньою, код треба присвоїти один раз.

3. Процедури, для яких не передбачено двостороннього коду

АКМІ передбачає двосторонні коди не для всіх процедур, що виконуються на двосторонніх органах/структурах. Наприклад, відсутні двосторонні коди для таких процедур:

 • видалення катаракти
 • процедури, що стосуються райдужної оболонки ока
 • мастоідектомія
 • стапедектомія
 • вправлення перелому - наприклад, верхньої щелепи, плечової кістки

Класифікація

Якщо окремого коду для двосторонньої процедури немає, слід присвоїти код двічі. Це стосується, приміром, стапедектомії, видалення катаракти, вправлення переломів обох плечових кісток.

ПОВТОРЮВАНІ ПРОЦЕДУРИ

Визначення

В АКМІ органи, хвороби та місця згадуються, як правило, в однині. Це робиться для узгодженості й простоти оновлень. Наприклад, назва коду інтраназальне видалення поліпу з гайморової пазухи охоплює випадки видалення як одного, так і кількох поліпів. Таким чином, під поліпом можуть розумітися як поліпи, так і один поліп. Інші приклади - слова бородавка(-и), м’які бородавки, біопсія/біопсії, ділянка(-и) ушкоджень.

Для простоти виразів, в наступному розділі використовуються термін «операційна». Його слід розуміти як власне операційну, або як інше місце, де виконується процедура протягом епізоду надання пацієнту медичної допомоги, наприклад, реаніматологічний блок.

Класифікація

1. ОДНА Й ТА САМА ПРОЦЕДУРА повторюється протягом епізоду надання пацієнту медичної допомоги під час РІЗНИХ відвідань операційної.

Процедура, що повторюється протягом епізоду надання пацієнту медичної допомоги під час різних відвідань операційної повинна кодуватися стільки разів, скільки разів вона виконується. Існують такі винятки з цього правила:

 •  процедури, перелік яких наведено в стандарті АСК 0042 Процедури, що зазвичай не кодуються
 • процедури з особливими правилами, викладеними в інших стандартах кодування, зокрема:
  • перев’язка опіків (див. АСК 1911 Опіки)
  • хіміотерапія (див. АСК 0044 Хіміотерапія)
  • переливання крові (див. АСК 0302 Переливання крові)
  • суміжні інтервенції (див. АСК 0032 Суміжні інтервенції)
  • діаліз (див. АСК 1404 Госпіталізація для діалізу нирок)
  • інтервенції з приводу психічного здоров'я (див. АСК 0534 Спеціальні інтервенції, пов'язані з охороною психічного здоров'я)
  • радіотерапія (див. АСК 0229 Радіотерапія)

ПРИКЛАД 1

Пацієнтці виконують дренування абсцесу бартолінової залози, що вимагає два відвідування операційної протягом одного епізоду надання медичної допомоги.

Коди:

35520-00 [1290] Лікування абсцесу бартолінової залози

35520-00 [1290] Лікування абсцесу бартолінової залози

Кодується кожне відвідування операційної.

2. ОДНА Й ТА САМА ПРОЦЕДУРА повторюється протягом одного відвідання операційної з використанням ОДНІЄЇ ТОЧКИ ВХОДУ/ДОСТУПУ і стосовно аналогічних/тих самих ушкоджених ділянок тіла.

Процедури такого типу мають отримувати один код. Наприклад:

 • багаторазова меніскектомія на одному коліні;
 • емболізація кількох судин (наприклад, лівої та правої маткових артерій);
 • колоноскопія з видаленням поліпів (АКМІ передбачає низку спеціальних кодів для багаторазових процедур (наприклад, для жорсткої сигмоїдоскопії з поліпектомією, що включає видалення 9 поліпів), і якщо такі процедури виконуються, вони повинні відповідним чином кодуватися);
 • цистоскопія з біопсіями міхура;
 • лапароскопічна аспірація кісти яєчника;
 • інтраназальне видалення поліпів з гайморової пазухи;
 • ендоскопічне вирізання ушкоджених ділянок або тканин відхідника;
 • введення васкулярних стентів.


3. ОДНА Й ТА САМА ПРОЦЕДУРА повторюється протягом одного відвідання операційної з використанням ОДНІЄЇ ТОЧКИ ВХОДУ/ДОСТУПУ і стосовно різних ушкоджених ділянок тіла.

Окремий код присвоюється кожній локалізації процедури:

 • зшивання сухожилля і артерії в руці, що виконуються з одним розрізом, вимагають двох кодів.


4. ОДНА Й ТА САМА ПРОЦЕДУРА повторюється протягом одного відвідання операційної з використанням КІЛЬКОХ ТОЧОК ВХОДУ/ДОСТУПУ і з більш ніж однією не двосторонньою локалізацією. 

Код присвоюється кожній процедурі, оскільки для кожної з них використовується окрема точка входу/доступу. В якості прикладів процедур в цій категорії можна навести такі:

 • артродез кількох суглобів;
 • вивільнення сухожиль у різних частинах тіла.

5. Видалення, вирізання або біопсія ушкоджених ділянок шкіри або підшкірної тканини

Для багаторазових вирізань або біопсій чи видалень, що виконуються на:

 • різних уражених ділянках шкіри: відповідні коди присвоюються стільки разів, скільки разів виконується процедура;
 • одній ураженій ділянці: відповідний код присвоюється один раз.

Стосовно вирізання, біопсії чи видалення уражених ділянок шкіри, що повторюються протягом одного епізоду надання медичної допомоги під час різних відвідань операційної - див. пункт 1.

ПРИКЛАД 2 Видалення двох уражених ділянок передпліччя.

Коди: 31205-00 [1620] Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації

31205-00 [1620] Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації

ПРИКЛАД 3

Видалення чотирьох уражених ділянок з повіки (1), носа (1) і шиї (2).

Коди:

31230-00 [1620] Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини повіки

31230-01 [1620] Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини носа

31235-01 [1620] Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини шиї

31235-01 [1620] Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини шиї

ПРИКЛАД 4

У наведених нижче прикладах присвоюється лише один код: діатермія анальних бородавок; діатермія вагінальних бородавок; видалення підошовних бородавок; вирізання фіброзних поліпів в районі анального отвору; повторні вирізання або біопсії з однієї враженої ділянки.

ПРИКЛАД 5

Три біопсії ПКР (плоскоклітинний рак) (1) на обличчі.

Код: 30071-00 [1618] Біопсія шкіри та підшкірної тканини

ПРИКЛАД 6

Біопсія БКК (базально-клітинна карцинома) на передпліччі та складного невуса на шиї.

Коди:

30071-00 [1618] Біопсія шкіри та підшкірної тканини

30071-00 [1618] Біопсія шкіри та підшкірної тканини