0016 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОЦЕДУР

0016 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОЦЕДУР

ВИЗНАЧЕННЯ

Процедура визначається як «клінічна інтервенція, представлена кодом, яка:

  • має хірургічну природу, та/або
  • пов’язана з процедурними ризиками, та/або
  • пов’язана з анестезіологічними ризиками, та/або
  • вимагає спеціальної підготовки, та/або
  • вимагає особливих умов або обладнання, наявних лише в умовах надання інтенсивної терапії» (METeOR: 514040) (Australian Institute of Health and Welfare 2014).

Порядок кодів визначається на основі такої ієрархії:

  • процедура з лікування основного діагнозу;
  • процедура з лікування супутнього діагнозу;
  • діагностична процедура/процедура дослідження, що стосується основного діагнозу;
  • діагностична процедура/процедура дослідження, що стосується супутнього діагнозу в рамках даного епізоду надання медичної допомоги.

ПРИКЛАД 1

Основний діагноз:   

Хронічний цервіцит

Супутні діагнози:

Папіломавірус людини (ВПЛ)

Гіперменорея

Процедури:

Розширення й вишкрібання, діатермія й біопсія шийки матки

Процедура, що зазначається першою:

Діатермія шийки матки (36508-00 [1275]), тому що це процедура для лікування хронічного цервіциту

Багато процедур можуть відповідати наведеному вище визначенню клінічної інтервенції, даному AIHW, але якщо вони є стандартними для лікування кодованого діагнозу, кодувати їх може бути непотрібно. Наприклад, багато процедур з догляду за хворими можуть вимагати «спеціальної підготовки», але ці процедури не кодуються. Аналогічним чином, багато радіологічних процедур можуть бути пов’язані з «процедурними ризиками» і вимагати «особливих умов або обладнання», але багато з цих процедур є очікуваною або невід’ємною частиною діагностичного або лікувального плану і не кодуються. Також вважається, що більш точні або повні дані щодо застосування деяких процедур краще отримувати з інших джерел даних (наприклад, патологічне дослідження, радіологія).

Клінічні кодувальники мають виконувати вказівки, наведені в стандарті АСК 0042 Процедури, що зазвичай не кодуються, а також інструкції щодо використання конкретних процедур, наведені в інших Австралійських стандартах кодування, що містяться в даному документі.

КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕДУР

Не слід кодувати процедури, що входять до складу іншої процедури. Ці компоненти зазвичай розглядаються як стандартна або невід’ємна частина більш значної процедури.​