ВСТУП (Національний класифікатор 030:2022)

ЗАМОВЛЕНО: м. Київ, 01601, вул. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України
РОЗРОБЛЕНО: м. Київ, 01601, вул. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України
ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Мінекономіки “Про затвердження національного класифікатора НК 030:2022”
09 квітня 2022 року № 810-22
ЧИННИЙ З: ________.2022
Цей національний класифікатор гармонізовано з Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (International
Classification of Functioning, Disability and Health, ICF), 10 жовтня 2021 року;

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ;
НАДАЄ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО
КЛАСИФІКАТОРА: м. Київ, 01601, вул. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України.​

Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
International Classification of Functioning, Disability and Health

Національний класифікатор 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я” (далі – НК 030:2022) розроблено з метою запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я відповідно до частини другої статті 8 Закону України “Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я” та плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1008-р) та Угоди між Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Міністерством охорони здоров’я України від 12 квітня 2021 року №TR/19/063REV1 “Про надання прав на переклад та публікацію Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ)”.
НК 030:2022 гармонізований з Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, (The International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) Всесвітньої організації охорони здоров’я.
НК 030:2022 публікується двома мовами: українською та англійською, які мають однакову силу. У разі виникнення будь-яких розбіжностей стосовно тлумачення позицій цього класифікатора переважну силу матиме текст англійською мовою.