4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

НК 030:2022 – охоплює всі аспекти здоров’я людини та деякі складові добробуту, пов'язані зі здоров'ям, та описує їх в термінах доменів здоров'я та доменів, пов'язаних зі здоров'ям (прикладами доменів здоров’я є бачення, слухання, ходьба, навчання, натомість прикладами доменів, пов’язаних зі здоров’ям, є транспортування, навчання, соціальні взаємодії). Класифікація залишається в широкому контексті здоров'я і не охоплює обставини, які не пов’язані зі здоров’ям, наприклад такі викликані соціально-економічними факторами. Наприклад, через свою расу, стать, релігію чи інші соціально-економічні характеристики люди можуть бути обмежені під час виконання ними завдання в їх поточному середовищі, але це не обмеження участі, пов'язані зі здоров'ям, як класифіковано в МКФ.
Метод класифікації – ієрархічний, порядковий, чотирирівневий, дев’ятизначний.
Об’єктами класифікації є порушення структур та функцій організму, обмеження активності та обмеження можливості участі, а також фактори середовища при будь-яких станах здоров’я, які кодуються окремо та незалежно
за національним класифікатором 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”. Класифікатор має чотирирівневу структуру та складається з двох частин (Функціонування та обмеження життєдіяльності), чотирьох компонентів (Функції організму, Структури організму, Активність та Участь, Фактори середовища).​

 

 Структура кодів має наступні формати:

х1 (перший рівень),

х111 (другий рівень),

х1111 (третій рівень) та

х11111 (четвертий рівень), де префіксом є:

“b” для “Функцій організму”,

“s” - для “Структури організму”,

“d” - для “Активність та Участь” та

“e” - для “Фактори середовища”.

Відповідно кожен з компонентів “Функції організму” та “Структури організму” має чотири рівні (b1-b51059, s1-s76009), кожен з компонентів “Активність та Участь” та “Фактори середовища” мають три рівні (d1-d9309, e1-e5959).

Додатково при кодуванні кожного з доменів використовуються кваліфікатори, які визначають величину проблеми та зазначаються після кодів доменів через крапку. Без кваліфікаторів коди не мають власного значення.

 

Компонент “Функції організму (префікс коду - “b”) має один кваліфікатор:

- “Обсяг або величина порушення:

b11111.0 “відсутні порушення”,

b11111.1 “легкі порушення”,

b11111.2 “помірні порушення”,

b11111.3 “важкі порушення”,

b11111.4 “абсолютні порушення”,

b11111.8 неуточнено,

b1111.9 не застосовується.

Наприклад: код b530.4 – абсолютні порушення (кваліфікатор) “функції підтримання ваги (b530)”.

___________________________________

Компонент “Структури організму (префікс коду - “s”) має три кваліфікатори, які мають використовуватись одночасно:​

  - перший кваліфікатор “Обсяг або величина порушення”:

s11111.0YZ “відсутні порушення”,

s11111.1YZ “легкі порушення”,

s11111.2YZ “помірні порушення”,

s11111.3YZ “важкі порушення”,

s11111.4YZ “абсолютні порушення”,

s11111.8YZ неуточнено,

s11111.9YZ не застосовується (де Y – другий кваліфікатор “Природа змін у структурах організму” та Z – третій кваліфікатор “Анатомічна локалізація”);

- другий кваліфікатор “Природа змін у структурах організму”:

s11111.Х0Z “відсутність змін у структурі”,

s11111.Х1Z “повна відсутність”,

s11111.Х2Z “часткова відсутність”,

s11111.Х3Z “додаткова частина”,

s11111.Х4Z “аберантні розміри”,

s11111.Х5Z “порушення цілісності”,

s11111.Х6Z “змінене розташування”,

s11111.Х7Z “кількісні зміни структури, включно із накопиченням рідини”,

s11111.Х8Z неуточнено,

s11111.Х9Z не застосовується (де Х – перший кваліфікатор “Обсяг та величина порушення” та Z – третій кваліфікатор “Анатомічна локалізація”);

- третій кваліфікатор “Анатомічна локалізація”:

s11111.XY0 “більш ніж одна ділянка”,

s11111.XY1 “справа”,

s11111.XY2 “зліва”,

s11111.XY3 “з обох сторін”,

s11111.XY4 “спереду”,

s11111.XY5 “ззаду”,

s11111.XY6 “проксимально”,

s11111.XY7 “дистально”,

s11111.XY8 неуточнено,

s11111.XY9 не застосовується (де Х – перший кваліфікатор “Обсяг та величина порушення” та Y – другий кваліфікатор “Природа змін у структурах організму”).

Наприклад: код s73000.451абсолютні порушення (перший кваліфікатор) цілісності (другий кваліфікатор) “структури кісток плеча (s73000)” справа (третій кваліфікатор).

_____________________________

Компонент “Активність та Участь (префікс коду - “d”) має два кваліфікатори щодо величини обмежень активності та обмежень можливості участі, які мають використовуватись одночасно:

- перший кваліфікатор “Виконання”:

d1111.0Х “відсутні труднощі”,

d1111.1Х “легкі труднощі”,

d1111.2Х “помірні труднощі”,

d1111.3Х “важкі труднощі”,

d1111.4Х “абсолютні труднощі”,

d1111.8Х неуточнено,

d1111.9Х не застосовується (де Х – другий кваліфікатор “Здатність”);

- другий кваліфікатор “Здатність”:

d1111.Y0 “відсутні труднощі”,

d1111.Y1 “легкі труднощі”,

d1111.Y2 “помірні труднощі”,

d1111.Y3 “важкі труднощі”,

d1111.Y4 “абсолютні труднощі”,

d1111.Y8 неуточнено,

d1111.Y9 не застосовується (де Y – перший кваліфікатор “виконання”).​

Наприклад: код d4154.23важкі труднощі із здатністю (другий кваліфікатор) та помірні труднощі з виконанням (перший кваліфікатор) “утримування положення стоячи (d4154)”.

_______________________________

Компонент “Фактори середовища (префікс коду - “е”) має один рівень кваліфікаторів щодо величини та виду впливу факторів середовища.

У разі, якщо фактор середовища є бар’єром – він зазначається простою цифрою (“1”),

якщо фактор середовища є сприятливим чинником – він зазначається з позначкою “+” (“+1”):

“бар'єр або сприятливий чинник”

е1111.+0 “відсутність сприятливого чинника” або

е1111.0 “відсутність бар'єру”,

е1111.+1 “легкий сприятливий чинник” або

е1111.1 “легкий бар'єр”,

е1111.+2 “помірний сприятливий чинник” або

е1111.2 “помірний бар'єр”,

е1111.+3 “важкий сприятливий чинник” або

е1111.3 “важкий бар'єр”,

е1111.+4 “абсолютний сприятливий чинник” або

е1111.4 “абсолютний бар'єр”,

е1111.8 неуточнено,

е1111.9 не застосовується.

Наприклад: код e320.+4абсолютний сприятливий чинник (кваліфікатор) “друзі”, або e1500.4абсолютний бар’єр (кваліфікатор), “Проектування, конструювання і виготовлення засобів і технологій для входу і виходу до/з будівель громадського призначення (e320)”.


Ведення НК 030:2022 здійснює Міністерство охорони здоров’я України​