b229 Бачення і пов'язані з ним функції, інші уточнені та неуточнені

b229 Бачення і пов'язані з ним функції, інші уточнені та неуточнені