b249 Функції слухання та вестибулярні функції, інші уточнені та неуточнені

b249 Функцї слухання та вестибулярні функції, інші уточнені та неуточнені