b279 Додаткові сенсорні функції, інші уточнені та неуточнені

b279 Додаткові сенсорні функції, інші уточнені та неуточнені