b298 Сенсорні функції та біль, інші уточнені

b298 Сенсорні функції та біль, інші уточнені