b420 Функції артеріального тиску

b420 Функції артеріального тиску
Функції підтримання тиску крові в артеріях

Винятки:

      b4200 Підвищений артеріальний тиск
Функції, пов'язані зі збільшенням систолічного або діастолічного артеріального тиску вище вікової норми.

Включення:

  • гіпертензія

      b4201 Знижений артеріальний тиск
Функції, пов'язані зі зниженням систолічного або діастолічного артеріального тиску нижче вікової норми.

Включення:

  • гіпотензія;
  • постуральна гіпотензія

      b4202 Підтримання кров'яного тиску
Функції, пов'язані з підтриманням належного кров'яного тиску у відповідь на зміни в організмі.

      b4158 Функції артеріального тиску, інші уточнені

      b4159 Функції артеріального тиску, неуточнені