b439 Функції системи крові та імунної системи, інші уточнені та неуточнені

b439 Функції системи крові та імунної системи, інші уточнені та неуточнені