b539 Функції, пов'язані з травною системою, інші уточнені та неуточнені

b539 Функції, пов'язані з травною системою, інші уточнені та неуточнені