b660 Функції продовження роду

b660 Функції продовження роду
Функції, пов'язані з фертильністю, вагітністю, пологами та лактацією.

Винятки:

      b6600 Функції, пов'язані з фертильністю
Функції, пов'язані зі здатністю продукувати гамети для продовження роду.

Включення:

 • жіноча фертильність;
 • чоловіча фертильність;
 • азооспермія;
 • олігозооспермія;
 • стерильність;
 • субфертильність

      b6601 Функції, пов'язані з вагітністю
Функції, залучені до настання вагітності та продовження вагітності.

Включення:

 • гідроамніон;
 • ектопічна вагітність;
 • малий плід;
 • невиношування;
 • спонтанні аборти

      b6602 Функції, пов'язані з пологами
Функції, залучені під час пологів.

Включення:

 • затримка пологів;
 • передчасні пологи

      b6603 Лактація
Функції, залучені в утворенні молока і забезпеченні доступу до нього дитині.

Включення:

 • агалакторея;
 • алактація;
 • галакторея

      b6608 Функції продовження роду, інші уточнені

      b6609 Функції продовження роду, неуточнені