b749 Функції м'язів, інші уточнені та неуточнені

b749 Функції м'язів, інші уточнені та неуточнені