d220 Взяття на себе кількох завдань

d220 Взяття на себе кількох завдань
Почергове або одночасне виконання простих або складних і координованих дій як компонентів кількох, інтегрованих і складних завдань.

Винятки:

  • засвоєння навичок (d155);
  • ухвалення рішень (d177);
  • розв'язування проблем (d175);
  • взяття на себе одного завдання (d210)

      d2200 Виконання кількох завдань
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору, потрібних для кількох завдань; організація і виконання кількох завдань разом або по черзі.

      d2201 Завершення кількох завдань
Завершення низки завдань разом або по черзі.

      d2202 Взяття на себе кількох завдань самостійно
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору для кількох завдань, а також організація і виконання низки завдань разом або по черзі самостійно, без допомоги інших.

      d2203 Взяття на себе кількох завдань у групі
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору для кількох завдань, а також організація і виконання низки завдань разом або по черзі з іншими людьми, залученими до деяких або всіх етапів кількох завдань.