d210 Взяття на себе одного завдання

d210 Взяття на себе одного завдання
Виконання простих або складних і координованих дій, пов'язаних із психічними та фізичними складниками окремого завдання, такими як запуск завдання, організація часу, простору і матеріалів для завдання, регулювання темпу реалізації завдання, а також виконання, завершення і підтримування завдання.

Винятки:

  • засвоєння навичок (d155);
  • ухвалення рішень (d177);
  • розв'язування проблем (d175);
  • взяття на себе кількох завдань (d220)

d2100 Взяття на себе простого завдання
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору, потрібних для простого завдання;

виконання простого завдання з одним основним компонентом, зокрема читання книжки, написання листа або застеляння ліжка.

d2101 Взяття на себе складного завдання
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору, потрібних для окремого складного завдання;

виконання складного завдання з кількома компонентами, які можуть здійснюватися послідовно або одночасно, зокрема розставляння меблів удома або завершення виконання шкільного домашнього завдання.

d2102 Взяття на себе одного завдання самостійно
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору, потрібних для простого або складного завдання;

організація і виконання завдання самостійно, без допомоги інших.

d2103 Взяття на себе одного завдання в групі
Підготовка, ініціювання і облаштування часу і простору, потрібних для простого або складного окремого завдання;

організація і виконання завдання разом з людьми, залученими до деяких або всіх етапів завдання.

d2108 Взяття на себе одного завдання, інше уточнене

d2109 Взяття на себе одного завдання, неуточнене