d940 Права людини

d940 Права людини
Користування всіма визнаними на національному та міжнародному рівні правами, які надаються людям лише через їхню гуманність, наприклад, права людини, визнані:

  • Загальною декларацією прав людини Організації Об'єднаних Націй (1948 р.),
  • Конвенцією ООН про права дитини (1989 р.),
  • Стандартні правила ООН щодо рівних можливостей для осіб з обмеженнями життєдіяльності (1993 р.)
  • та Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права осіб з інвалідністю (2006 р.);
  • право на самовизначення або автономію;
  • і право розпоряджатися своєю долею.

Винятки:

  • політичне життя і громадянство (d950)