d910 Життя в громаді

d910 Життя в громаді
Долученість до всіх аспектів соціального життя громади, зокрема участь у благодійних організаціях, клубах послуг або професійних соціальних організаціях.

Винятки:

  • неоплачувана робота (d855);
  • політичне життя і громадянство (d950);
  • відпочинок і дозвілля (d920);
  • релігія і духовність (d930)

d9100 Неформальні об'єднання
Долученість до соціальних об'єднань або об'єднань громади, організованих людьми зі спільними інтересами, зокрема місцевих соціальних клубів або етнічних груп.

d9101 Формальні об'єднання
Долучення до професійних або інших виняткових соціальних груп, зокрема об'єднань юристів, лікарів або науковців.

d9102 Церемонії
Долучення до нерелігійних обрядів або соціальних церемоній, зокрема весіль, похорон або церемоній ініціації.

d9108 Життя в громаді, інше уточнене

d9109 Життя в громаді, неуточнене