e130 Засоби та технології для освіти

e130 Засоби та технології для освіти
Обладнання, засоби, методи та технології, що використовуються для здобування загальних та спеціальних знань або навичок, зокрема адаптовані або спеціально розроблені.

      e1300 Загальні засоби та технології для освіти
Обладнання, засоби, методи та технології, які використовують для здобування знань, компетентності або навичок на будь-якому рівні, такі як книжки, підручники, розвивальні іграшки, комп'ютерне апаратне і програмне забезпечення, які не є адаптованими або спеціально розробленими.

      e1301 Допоміжні засоби та технології для освіти
Адаптоване та спеціально розроблене обладнання, засоби, процеси, методи та технології, що використовуються з метою здобуття  загальних та спеціальних знань або навичок, такі як спеціалізовані комп'ютерні технології.

      e1308 Засоби та технології для освіти, інші уточнені

       e1309 Засоби та технології для освіти, неуточнені