e250 Звук

e250 Звук
Явище, яке є, або може бути почуте, зокрема стукання, дзвеніння, гупання, спів, свист, крик або дзижчання будь-якої сили, тембру чи тону, що може надавати корисну інформацію про світ або відволікати.

      e2500 Інтенсивність звуку
Рівень або сила звукового явища, що визначається кількістю виробленої енергії, де високий рівень енергії сприймається як гучні звуки, а низький рівень енергії як тихі звуки.

      e2501 Якість звуку
Характер звуку, що визначається довжиною та патерном звукової хвилі, що сприймається як тембр і тон, така як різкість або мелодійність, що може надавати корисну інформацію про світ (напр., гавкіт собаки порівняно з нявчанням кота) або відволікати (напр., фоновий шум)

      e2508 Звук, інший уточнений

      e2509 Звук, неуточнений