e235 Антропогенні події

e235 Антропогенні події
Спричинені людьми зміни або порушення в природному середовищі, що можуть призвести до порушення звичного плину життя людей, включно із подіями та умовами, пов'язаними з конфліктами та війнами, зокрема вимушене переселення людей, руйнування соціальної інфраструктури, домівок і земель, екологічні катастрофи та забруднення ґрунту, води або повітря (наприклад розливи токсичних речовин)