e215 Населення

e215 Населення
Групи людей, що живуть у даному середовищі та поділяють ту саму модель адаптації до середовища.

      e2150 Демографічні зміни
Зміни, що відбуваються в групах людей, наприклад склад та зміна загальної кількості осіб на певній території викликана народженням, смертю, старінням населення та міграцією.

      e2151 Густота населення
Кількість людей на одиницю площі землі, зокрема такі характеристики, як висока і низька густота.

      e2158 Населення, інше уточнене

      e2159 Населення, неуточнене