e430 Особисті ставлення осіб, наділених владою

e430 Особисті ставлення осіб, наділених владою
Загальні та конкретні думки та переконання осіб, наділених владою, щодо особи або інших питань (напр., соціальних, політичних і економічних), які впливають на поведінку та дії особи.