e425 Особисті ставлення знайомих, ровесників, колег, сусідів і членів громади

e425 Особисті ставлення знайомих, ровесників, колег, сусідів і членів громади
Загальні та конкретні думки та переконання знайомих, ровесників, колег, сусідів і членів громади щодо особи або  інших питань (напр., соціальних, політичних і економічних), які впливають на поведінку та дії особи.