d315 Комунікування - отримання невербальних повідомлень

d315 Комунікування - отримання невербальних повідомлень
Розуміння буквального і переносного значення повідомлень, передаваних жестами, символами або малюнками, зокрема розуміння, що дитина втомлена, коли вона тре очі, або що звук сигнального пристрою свідчить про пожежу.

      d3150 Комунікування з - отримання- жестів тіла
Розуміння значення виразів обличчя, рухів або знаків руками, поз тіла або інших форм мови тіла.

      d3151 Комунікування з - отримання - загальних знаків і символів
Розуміння значення стандартизованих знаків і символів, зокрема дорожніх знаків, попереджувальних символів, музичної нотації або експоненційного запису і піктограми.

      d3152 Комунікування з - отримання - малюнків і фотографій
Розуміння значення, представленого малюнками (наприклад, креслення, картини, графічні проєкти, тривимірні моделі), графіками, схемами та фотографіями, зокрема розуміння, що стрілка вгору на таблиці зросту означає, що дитина росте.

      d3158 Комунікування - отримання невербальних повідомлень, інше уточнене

      d3159 Комунікування - отримання невербальних повідомлень, неуточнене