d310 Комунікування з – отримання - усних повідомлень

d310 Комунікування з – отримання - усних повідомлень
Розуміння буквального і переносного значення повідомлень розмовною мовою, зокрема розуміння, що речення є ствердженням факту або ідіоматичним висловом.

      d3101 Комунікування з – отримання - простих усних повідомлень
Розуміння буквального значення, яке передається простими усними повідомленнями.

      d3102 Комунікування з – отримання - складних усних повідомлень
Розуміння буквального значення, яке передається складними усними повідомленнями.

      d3108 Комунікування з – отримання - усних повідомлень, інше уточнене

      d3109 Комунікування з – отримання - усних повідомлень, неуточнене