d330 Усне мовлення

d330 Усне мовлення
Продукування слів, фраз і довших фрагментів тексту в усних повідомленнях з буквальним і переносним значенням, зокрема усне констатування факту або розповідання історії