d815 Дошкільна освіта

d815 Дошкільна освіта
Навчання на початковому рівні організованого вишколу, що має на меті передусім ознайомити дитину з середовищем шкільного типу та підготувати її до обов'язкової освіти, зокрема через набуття навичок у закладі денного догляду або подібному для підготовки до навчання в школі