d810 Інформальна освіта

d810 Інформальна освіта
Навчання вдома або в іншому неінституційному середовищі, зокрема переймання ремесел або інших навичок від батьків або членів родини чи сімейне навчання.