d850 Трудові відносини (інший вид зайнятості)

d850 Трудові відносини (інший вид зайнятості)
Залучення до усіх аспектів працевлаштування, за фахом, посадою або професією, як працівника, з повною або неповною зайнятістю, або як самозайнятої особи, зокрема, пошуку та отримання роботи, виконання завдань, яких вимагає робота, відвідування роботи у зазначений час, супервізія інших працівників або робота під наглядом, та виконання необхідних завдань самостійно або в групах.

      d8500 Самозайнятість
Залучення до трудових відносин (іншого виду зайнятості) особи, яка є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності, зокрема, сезонна сільськогосподарська робота, робота позаштатним письменником або консультантом, робота за короткостроковим контрактом, робота митцем чи майстром, володіння та керування крамницею або іншим бізнесом.

Винятки:

  • неповна зайнятість (d8501);
  • повна зайнятість (d8502)

      d8501 Неповна зайнятість
Трудові відносини (інший вид зайнятості) працівника на умовах робочого часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися задоговором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку, зокрема пошук та отримання роботи, виконання завдань, яких вимагає робота, відвідування роботи в зазначений час, супервізія інших працівників або робота під наглядом, та виконання необхідних завдань самостійно або в групах.

      d8502 Повна зайнятість
Трудові відносини (інший вид зайнятості) працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором, зокрема пошук та отримання роботи, виконання завдань, яких вимагає робота, відвідування роботи в зазначений час, супервізія інших працівників або робота під наглядом, та виконання необхідних завдань самостійно або в групах.

      d8508 Трудові відносини (інший вид зайнятості), інші уточнені

      d8509 Трудові відносини (інший вид зайнятості), неуточнені