(D37-D48) НОВОУТВОРЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОГО ЧИ НЕВІДОМОГО ХАРАКТЕРУ

НОВОУТВОРЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОГО ЧИ НЕВІДОМОГО ХАРАКТЕРУ (D37-D48)
Примітка: Рубрики D37-D48 класифікують за локалізацією новоутворення невизначеного чи невідомого характеру, тобто, новоутворення, які викликають сумніви, чи є вони злоякісними чи доброякісними. В класифікації морфології пухлин такі новоутворення кодуються кодом /1 за їх характером.

D37 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ротової порожнини та органів травлення

D37.0 Губи, ротової порожнини та глотки
Черпако-надгортанної складки:

 •  нижньоглоткової частини
 • крайової зони
 • БДВ

Великої та малої слинної залози
Червоної кайми губи
Виключено:
Черпако-надгортанної складки, гортанної поверхні (D38.0)
Надгортанника:

 • БДВ (D38.0)
 • над під'язиковою кісткою (D38.0)

Шкіри губи (D48.5)

D37.1 Шлунка

D37.2 Тонкої кишки

D37.3 Червоподібного відростка

D37.4 Ободової кишки

D37.5 Прямої кишки
Ректосигмоїдного з’єднання

D37.6 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток
Фатерової ампули

D37.7 Інших органів травлення

◙D37.71 Підшлункової залози

◙D37.79 Інших уточнених органів травлення
Відхідникового:

 • каналу
 • сфінктера

Заднього проходу БДВ
Кишок БДВ
Стравоходу
Виключено:
Анальних:

 • кpaю (D48.5)
 • шкіри (D48.5)

Шкіри періанальної ділянки (D48.5)

D37.9 Органа травлення, неуточнене

D38 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру середнього вуха, органів дихання та внутрішніх органів грудної клітки
Виключено: серця (D48.7)

D38.0 Гортані
Черпако-надгортанної складки, гортанної поверхні
Надгортанника (над під’язиковою кісткою)
Виключено:
Черпако-надгортанної складки:

 • нижньоглоткової частини (D37.0)
 • крайової зони (D37.0)
 • БДВ (D37.0)

D38.1 Трахеї, бронхів та легень

D38.2 Плеври

D38.3 Середостіння

D38.4 Загруднинної залози (тимуса)

D38.5 Інших органів дихання
Придаткових пазух носа
Хряща носа
Середнього вуха
Носових порожнин
Виключено:
Вуха (зовнішнього) (шкіри) (D48.5)
Носа:

 • БДВ (D48.7)
 • шкіри (D48.5)

D38.6 Органів дихання, неуточнене

D39 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру жіночих статевих органів

D39.0 Матки

D39.1 Яєчника

D39.2 Плаценти
Хоріоаденома деструктивна
Пухирний занос:

 • інвазивний
 • злоякісний

Виключено: пухирний занос БДВ (O01.9)

D39.7 Інших жіночих статевих органів
Шкіри жіночих статевих органів

D39.9 Жіночого статевого органа, неуточнене

D40 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру чоловічих статевих органів

D40.0 Передміхурової залози

D40.1 Яєчка

D40.7 Інших чоловічих статевих органів
Шкіри чоловічих статевих органів

D40.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене

D41 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру сечових органів

D41.0 Нирки
Виключено: ниркової миски (D41.1)

D41.1 Ниркової миски

D41.2 Сечовода

D41.3 Сечівника

D41.4 Сечового міхура

D41.7 Інших сечових органів

D41.9 Сечового органа, неуточнене

D42 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру оболон мозку

D42.0 Оболон головного мозку

D42.1 Оболон спинного мозку

D42.9 Оболон мозку, неуточнене

D43 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру головного мозку та центральної нервової системи
Виключено: периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D48.2)

D43.0 Головного мозку над мозочковим наметом
Шлуночка головного мозку
Великого мозку

Лобової
Потиличної
Тім’яної
Скроневої
} долі

Виключено: четвертого шлуночка (D43.1)

D43.1 Головного мозку під мозочковим наметом
Стовбура головного мозку
Мозочка
Четвертого шлуночка

D43.2 Головного мозку, неуточнене

D43.3 Черепних нервів

D43.4 Спинного мозку

D43.7 Інших відділів центральної нервової системи

D43.9 Центральної нервової системи, неуточнене
Нервової системи (центральної) БДВ

D44 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ендокринних залоз
Виключено:
Ендокринної частини підшлункової залози (D37.71)
Яєчника (D39.1)
Яєчка (D40.1)
Загруднинної залози (тимуса) (D38.4)

D44.0 Щитоподібної залози

D44.1 Наднирника

D44.2 Прищитоподібної залози

D44.3 Гіпофіза

D44.4 Черепно-глоткової протоки

D44.5 Шишкоподібної залози

D44.6 Каротидного гломуса

D44.7 Аортального поперекового параганглія та іншого параганглія

D44.8 Плюригландулярне ураження
Множинний ендокринний аденоматоз

D44.9 Ендокринної залози, неуточнене

D45 Полiцитемiя справжня
Примітка:
У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію поліцитемії справжньої на відповідний код класифікації морфології пухлин. Код D45 буде використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом.

D46 Мiєлодиспластичнi синдроми
Примітка:
У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію мієлодиспластичних синдромів на відповідний код характеру новоутворення /3. Код D46 буде використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом.
Виключено: апластична анемія, спричинена лікарськими засобами (D61.1)

D46.0 Рефрактерна анемія без кільцевидних сидеробластів, як зазначено
Включено: без сидеробластів, без надлишку баластних клітин

D46.1 Рефрактерна анемія з кільцевидними сидеробластами

D46.2 Рефрактерна анемія з надлишком баластних клітин
РАНБ:

 • 1
 • 2

D46.4 Рефрактерна анемія, неуточнена

D46.5 Рефрактерна анемія з мультилінійною дисплазією

D46.6 Мієлодиспластичний синдром, асоційований з ізольованою хромосомною аномалією делеції 5q
Синдром делеції 5q

D46.7 Інші мієлодиспластичні синдроми
Включено: анемія
Виключено: хронічний мієломоноцитарний лейкоз (C93.1 -)

D46.9 Мієлодиспластичний синдром, неуточнений
Мієлодисплазія БДВ
Передлейкоз (передлейкозний синдром) БДВ
Включено: анемія

D47 Інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин
Примітка:
У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію хронічних мієлопроліферативних захворювань на відповідний код характеру новоутворення /3. Коди в рамках рубрики D47 будуть використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом.

D47.0 Гістіоцитарні новоутворення та тучноклітинні пухлини невизначеного або невідомого характеру
Повільно прогресуючий системний мастоцитоз

Тучноклітинна пухлина
Мастоцитома
} БДВ

Системний мастоцитоз, пов'язаний з гематологічними захворюваннями немастоцитозного типу  [SM-AHNMD]
Виключено: мастоцитоз (вроджений) (шкіри) (Q82.2)

D47.1 Хронічна мієлопроліферативна хвороба
Хронічний нейтрофільний лейкоз
Включено: анемія
Виключено:
Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний (C92.2-)
Хронічний мієлоїдний лейкоз [ХМЛ], BCR/ABL-позитивний (C92.1 -)

D47.2 Моноклональна гаммапатія невстановленої етіології (MGUS)

D47.3 Есенціальна (геморагічна) тромбоцитемія
Ідіопатична геморагічна тромбоцитемія

D47.4 Остеомієлофіброз
Хронічний ідіопатичний мієлофіброз
Мієлофіброз (ідіопатичний) (з мієлоїдною метаплазією)
Мієлосклероз (мегакаріоцитарний) з мієлоїдною метаплазією
Вторинний мієлофіброз при мієлопроліферативній хворобі
Виключено: гострий мієлофіброз (C94.4-)

D47.5 Хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром]
Хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром]

D47.7 Інші уточнені новоутворення невизначеного або невідомого характеру
лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин
Включено: гістіоцитарні пухлини невизначеного або невідомого характеру

D47.9 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної
та споріднених тканин, неуточнене
Лімфопроліферативна хвороба БДВ
Мієлопроліферативна хвороба, неуточнена

D48 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру інших та неуточнених локалізацій
Виключено: нейрофіброматоз (незлоякісний) (Q85.0)

D48.0 Кістки та суглобового хряща
Виключено:
Хрящів:

 • вуха (D48.1)
 • гортані (D38.0)
 • носа (D38.5)

Сполучної тканини повіки (D48.1)
Синовіальної оболонки (D48.1)

D48.1 Сполучної та інших м'яких тканин
Сполучної тканини:

 • вуха
 • повіки

Виключено:
Хряща:

 • суглобового (D48.0)
 • гортані (D38.0)
 • носа (D38.5)

Сполучної тканини молочної залози (D48.6)

D48.2 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
Виключено: периферичних нервів очної ямки (D48.7)

D48.3 Заочеревинного простору

D48.4 Очеревини

D48.5 Шкіри
Анальних:

 • краю
 • шкіри

Шкіри періанальної ділянки
Шкіри молочної залози
Виключено:
Заднього проходу БДВ (D37.79)
Шкіри статевих органів (D39.7, D40.7)
Червоної кайми губи (D37.0)

D48.6 Молочної залози
Сполучної тканини молочної залози
Цистосаркома листоподібна
Виключено: шкіри молочної залози (D48.5)

D48.7 Інших уточнених локалізацій
Ока
Серця
Периферичних нервів очної ямки
Виключено:
Сполучної тканини (D48.1)
Шкіри повіки (D48.5)

D48.9 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру, неуточнене
Пухлинний ріст БДВ
Новоутворення БДВ
Пухлинна проліферація БДВ
Пухлина БДВ