(D10-D36) ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ

ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ (D10-D36)
Включено: морфологічні коди з кодом характеру новоутворення /0

D10 Доброякісне новоутворення ротової порожнини та глотки

D10.0 Губи
Губи (вуздечки) (внутрішньої поверхні) (слизової оболонки) (червоної кайми)
Виключено: шкіри губи (D22.0, D23.0)

D10.1 Язика
Язикового мигдалика

D10.2 Дна ротової порожнини

D10.3 Інших та неуточнених частин ротової порожнини
Малої слинної залози БДВ
Виключено:
Доброякісні одонтогенні новоутворення (D16.42, D16.5)
Слизової оболонки губи (D10.0)
Носоглоткової поверхні м'якого піднебіння (D10.6)

D10.4 Мигдалика
Мигдалика (піднебінного)
Виключено:
Язикового мигдалика (D10.1)
Глоткового мигдалика (D10.6)
Мигдаликової (их):

 • ямки (D10.5)
 • дужок (D10.5)

D10.5 Інших частин ротової частини глотки
Надгортанника, передньої поверхні
Мигдаликової (их):

 • ямки (D10.5)
 • дужок (D10.5)

Ямки надгортанника
Виключено:
Надгортанника:

 • БДВ (D14.1)
 • над під'язиковою кісткою (D14.1)

D10.6 Носової частини глотки
Глоткового мигдалика
Заднього краю перегородки та хоан

D10.7 Гортанної частини глотки

D10.9 Глотки, неуточнене

D11 Доброякісне новоутворення великих слинних залоз
Виключено:
Доброякісні новоутворення малих слинних залоз БДВ (D10.3)
Доброякісні новоутворення уточнених малих слинних залоз, що класифіковані згідно з їх анатомічною локалізацією

D11.0 Привушної слинної залози

D11.7 Інших великих слинних залоз
Залози:

 • під’язикової
 • підщелепної

D11.9 Великої слинної залози, неуточнене

D12 Доброякісне новоутворення ободової кишки, прямої кишки, відхідника та відхідникового каналу
Виключено: поліп товстої кишки (не пов'язаний з новоутворенням) (K63.5-)

D12.0 Сліпої кишки
Ілеоцикального клапана

D12.1 Червоподібного відростка

D12.2 Висхідної ободової кишки

D12.3 Поперечної ободової кишки
Правого (печінкового) вигину
Лівого (селезінкового) вигину

D12.4 Низхідної ободової кишки

D12.5 Сигмоподібної кишки

D12.6 Ободової кишки, неуточнене
Аденоматоз ободової кишки
Товстої кишки БДВ
Поліпоз (спадковий) ободової кишки

D12.7 Ректосигмоїдного з'єднання

D12.8 Прямої кишки

D12.9 Відхідника та відхідникового каналу
Виключено:
Анальних:

 • краю (D22.5, D23.5)
 • шкіри (D22.5, D23.5)

Шкіри періанальної ділянки (D22.5, D23.5)

D13 Доброякісне новоутворення інших та неточно визначених органів травлення

D13.0 Стравоходу

D13.1 Шлунка
Виключено: поліп шлунка (гіперпластичний) БДВ (K31.7)

D13.2 Дванадцятипалої кишки
Виключено: поліп дванадцятипалої кишки (гіперпластичний) БДВ (K31.7)

D13.3 Інших та неуточнених частин тонкої кишки

D13.4 Печінки
Внутрішньопечінкових жовчних проток

D13.5 Позапечінкових жовчних проток

D13.6 Підшлункової залози
Виключено: ендокринної ділянки підшлункової залози (D13.7)

D13.7 Ендокринної ділянки підшлункової залози
Острівцевоклітинна пухлина
Острівців Лангерганса

D13.9 Неточно визначених ділянок системи травлення
Системи травлення БДВ
Кишок БДВ
Селезінки

D14 Доброякісне новоутворення середнього вуха та органів дихання

D14.0 Середнього вуха, носової порожнини та придаткових пазух носа
Хряща носа
Виключено:
Слухового ходу (зовнішнього) (D22.2, D23.2)
Кістки:

 • вуха (D16.41)
 • носа (D16.42)

Хряща вуха (D21.0)
Вуха (зовнішнього) (шкіри) (D22.2, D23.2)
Носа:

 • БДВ (D36.7)
 • шкіри (D22.3, D23.3)

Нюхової цибулини (D33.3)
Поліп:

 • придаткової пазухи носа (J33.8)
 • вуха (середнього) (H74.4)
 • носової (порожнини) (J33.-)

Заднього краю перегородки та хоан (D10.6)

D14.1 Гортані
Надгортанника (над під’язиковою кісткою)
Виключено:
Надгортанника передньої поверхні (D10.5)
Поліп голосової зв’язки та гортані (J38.1)

D14.2 Трахеї

D14.3 Бронхів та легень

D14.4 Органів дихання, неуточнене

D15 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених органів грудної клітки
Виключено: мезотеліальної тканини (D19.-)

D15.0 Загруднинної залози (тимуса)

D15.1 Серця
Виключено: великих судин (D21.3)

D15.2 Середостіння

D15.7 Інших уточнених органів грудної клітки

D15.9 Органа грудної клітки, неуточнене

D16 Доброякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів
Виключено:
Сполучної тканини:

 • вуха (D21.0)
 • повіки (D21.0)
 • гортані (D14.1)
 • носа (D14.0)

Синовіальної оболонки (D21.-)

D16.0 Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки

D16.1 Коротких кісток верхньої кінцівки

D16.2 Довгих кісток нижньої кінцівки

D16.3 Коротких кісток нижньої кінцівки

D16.4 Кісток черепа та обличчя
Виключено: кісток нижньої щелепи (D16.5)

◙D16.41 Черепно-лицьових кісток
Кістки:

 • ґратчастої
 • фронтальної
 • потиличної
 • виличної
 • тім’яної
 • основної (клиноподібної)
 • скроневої

◙D16.42 Щелепно-лицьових кісток
Кістки:

 • вилиці БДВ
 • виличної
 • носової

Щелепи (верхньої)
Носової раковини
Кістки верхньої щелепи
Лемеша

D16.5 Кісткової частини нижньої щелепи

D16.6 Хребетного стовпа
Виключено: крижів та куприка (D16.8)

D16.7 Ребер, груднини та ключиці

D16.8 Кісток таза, крижів та куприка

D16.9 Кістки та суглобового хряща, неуточнене

D17 Доброякісне новоутворення жирової тканини
Включено: морфологічні коди М885-М888 з кодом характеру новоутворення /0

D17.0 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини голови, обличчя та шиї

D17.1 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини тулуба

D17.2 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини кінцівок

D17.3 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини інших та неуточнених локалізацій

D17.4 Доброякісне новоутворення жирової тканини внутрішньогрудних органів

D17.5 Доброякісне новоутворення жирової тканини внутрішньочеревних органів
Виключено: очеревини та заочеревинного простору (D17.7)

D17.6 Доброякісне новоутворення жирової тканини сім'яного канатика

D17.7 Доброякісне новоутворення жирової тканини інших локалізацій
Очеревини
Заочеревинного простору

D17.9 Доброякісне новоутворення жирової тканини, неуточнене
Ліпома БДВ

D18 Гемангiома та лiмфангiома
Включено: морфологічні коди М912-М917 з кодом характеру новоутворення /0
Виключено: блакитний чи пігментний невус (D22.-)

D18.0 Гемангіома
Ангіома БДВ
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубрикою D18.0:

◙ 0 неуточненої локалізації
◙ 1 шкіри та підшкірної клітковини
◙ 2 внутрішньочерепних структур
◙ 3 структур гепатобіліарної системи та підшлункової залози
Печінки
◙ 4 структур органів травлення
Селезінки
◙ 5 структур вуха, носа, рота та горла
◙ 6 структури ока та придатків
◙ 8 інших локалізацій

D18.1 Лімфангіома будь-якої локалізації

D19 Доброякісне новоутворення мезотелiальної тканини
Включено: морфологічний код М905 з кодом характеру новоутворення /0

D19.0 Мезотеліальної тканини плеври

D19.1 Мезотеліальної тканини очеревини

D19.7 Мезотеліальної тканини інших локалізацій

D19.9 Мезотеліальної тканини, неуточнене
Доброякісна мезотеліома БДВ

D20 Доброякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного простору та очеревини
Виключено:
Доброякісне новоутворення жирової тканини очеревини та заочеревинного простору (D17.7)
Мезотеліальної тканини (D19.-)

D20.0 Заочеревинного простору

D20.1 Очеревини

D21 Інші доброякісні новоутворення сполучної та інших м'яких тканин
Включено:
Кровоносної судини
Суглобової сумки
Хряща
Фасції
Жирової тканини
Зв'язки, за винятком маткової
Лімфатичної судини
М'яза
Синовіальної оболонки
Сухожилка (піхви сухожилка)
Виключено:
Хряща:

 • суглоба (D16.-)
 • гортані (D14.1)
 • носа (D14.0)

Сполучної тканини молочної залози (D24)
Гемангіома (D18.0-)
Ліпоматозне новоутворення (D17.-)
Лімфангіома (D18.1)
Периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D36.1)
Очеревини (D20.1)
Заочеревинного простору (D20.0)
Матки:

 • лейоміома (D25.-)
 • зв'язки, будь-якої (D28.2)

Судинної тканини (D18.-)

D21.0 Сполучної та інших м'яких тканин голови, обличчя та шиї
Сполучної тканини:

 • вуха
 • повіки

Виключено: сполучної тканини очної ямки (D31.6)

D21.1 Сполучної та інших м'яких тканин верхньої кінцівки, включаючи ділянку
плечового поясу

D21.2 Сполучної та інших м'яких тканин нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D21.3 Сполучної та інших м'яких тканин грудної клітки
Пахвової ямки
Діафрагми
Великих судин
Виключено:
Серця (D15.1)
Середостіння (D15.2)
Загруднинної залози (тимуса) (D15.0)

D21.4 Сполучної та інших м'яких тканин живота

D21.5 Сполучної та інших м'яких тканин таза
Виключено:
Матки:

 • лейоміома (D25.-)
 • зв'язки, будь-якої (D28.2)

D21.6 Сполучної та інших м'яких тканин тулуба, неуточнене
Спини БДВ

D21.9 Сполучної та інших м'яких тканин, неуточненої локалізації

D22 Меланоформний невус
Включено:
Морфологічні коди М872-М879 з кодом характеру новоутворення /0
Невус:

 • синій (блакитний)
 • волосатий
 • БДВ
 • пігментний

D22.0 Меланоформний невус губи

D22.1 Меланоформний невус повіки, включаючи кантус

D22.2 Меланоформний невус вуха та зовнішнього слухового ходу

D22.3 Меланоформний невус інших та неуточнених частин обличчя

D22.4 Меланоформний невус волосистої частини голови та шиї

D22.5 Меланоформний невус тулуба
Анальних:

 • краю
 • шкіри

Шкіри періанальної ділянки
Шкіри молочної залози

D22.6 Меланоформний невус верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу

D22.7 Меланоформний невус нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D22.9 Меланоформний невус, неуточнений

D23 Інші доброякісні новоутворення шкіри
Включено:
Доброякісне новоутворення:

 • волосяних фолікулів
 • сальних залоз
 • потових залоз

Виключено:
Доброякісні новоутворення жирової тканини (D17.0-D17.3)
Меланоформний невус (D22.-)

D23.0 Шкіри губи
Виключено: червоної кайми губи (D10.0)

D23.1 Шкіри повіки, включаючи кантус

D23.2 Шкіри вуха та зовнішнього слухового ходу

D23.3 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя

D23.4 Шкіри волосистої частини голови та шиї

D23.5 Шкіри тулуба
Анальних:

 • краю
 • шкіри

Шкіри періанальної ділянки
Шкіри молочної залози
Виключено:
Відхідника БДВ (D12.9)
Шкіри статевих органів (D28-D29)

D23.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглоба

D23.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D23.9 Шкіри, неуточнене

D24 Доброякісне новоутворення молочної залози
Молочної залози:

 • сполучної тканини
 • м’яких тканин

Виключено:
Доброякісна дисплазія молочної залози (N60.-)
Шкіри молочної залози (D22.5, D23.5)

D25 Лейомiома матки
Включено:
Доброякісні новоутворення матки з морфологічним кодом М889 та кодом характеру новоутворення /0
Фіброміома матки

D25.0 Підслизова лейоміома матки

D25.1 Інтрамуральна лейоміома матки

D25.2 Субсерозна лейоміома матки

D25.9 Лейоміома матки, неуточнена

D26 Інші доброякісні новоутворення матки

D26.0 Шийки матки

D26.1 Тіла матки

D26.7 Інших частин матки

D26.9 Матки, неуточнені

D27 Доброякісне новоутворення яєчника

D28 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів
Включено:
Аденоматозний поліп
Шкіри жіночих статевих органів

D28.0 Вульви

D28.1 Піхви

D28.2 Маткових труб та зв'язок
Фаллопієвої труби
Маткової зв'язки (широкої) (круглої)

D28.7 Інших уточнених жіночих статевих органів

D28.9 Жіночого статевого органа, неуточнене

D29 Доброякісне новоутворення чоловічих статевих органів
Включено: шкіри чоловічих статевих органів

D29.0 Статевого члена

D29.1 Передміхурової залози
Виключено:
Гіперплазія передміхурової залози (аденоматозна) (N40)
Передміхурової залози:

 • збільшення (N40)
 • гіпертрофія (N40)

D29.2 Яєчка

D29.3 Придатка яєчка

D29.4 Калитки
Шкіри калитки

D29.7 Інших чоловічих статевих органів
Сім’яного міхурця
Сім’яного канатика
Tunica vaginalis [піхвової оболонки яєчка]

D29.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене

D30 Доброякісне новоутворення сечових органів

D30.0 Нирки
Виключено:
Ниркової:

 • чашки (D30.1)
 • миски (D30.1)

D30.1 Ниркової миски

D30.2 Сечовода
Виключено: сечовідного отвору сечового міхура (D30.3)

D30.3 Сечового міхура
Отвору сечового міхура:

 • сечовідного
 • сечівникового

D30.4 Сечівника
Виключено: сечівникового отвору сечового міхура (D30.3)

D30.7 Інших сечових органів
Парауретральних залоз

D30.9 Сечового органа, неуточнене
Сечової системи БДВ

D31 Доброякісне новоутворення ока та придаткового апарата
Виключено:
Сполучної тканини повіки (D21.0)
Очного нерва (D33.3)
Шкіри повіки (D22.1, D23.1)

D31.0 Кон'юнктиви

D31.1 Рогівки

D31.2 Сітківки

D31.3 Судинної оболонки

D31.4 Циліарного (війкового) тіла
увеального тракту

D31.5 Слізної залози та протоки
Слізного мішка
Носо-сльозової протоки

D31.6 Очної ямки, неуточнене
Сполучної тканини очної ямки
Зовнішньочного м’яза
Периферичних нервів очної ямки
Ретробульбарної тканини
Ретроокулярної тканини
Виключено: кістки очної ямки (D16.41)

D31.7 Інші уточнені частини ока
Райдужна оболонка ока
Кришталик (ока), прозорий
Склера

D31.9 Ока, неуточнене
Очного яблука

D32 Доброякісне новоутворення оболон мозку

D32.0 Оболон голового мозку

D32.1 Оболон спинного мозку

D32.9 Оболон мозку, неуточнене
Менінгіома БДВ

D33 Доброякісне новоутворення головного мозку та інших відділів центральної нервової системи
Виключено:
Ангіома (D18.0-)
Оболон мозку (D32.-)
Периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D36.1)
Ретроокулярної тканини (D31.6)

D33.0 Головного мозку над мозочковим наметом
Шлуночка мозку
Великого мозку

Лобової

Потиличної  

Тім’яної

Скроневої

}  долі

Виключено: четвертого шлуночка (D33.1)

D33.1 Головного мозку під мозочковим наметом
Стовбура головного мозку
Мозочка
Четвертого шлуночка

D33.2 Головного мозку, неуточнене

D33.3 Черепних нервів
Нюхової цибулини

D33.4 Спинного мозку

D33.7 Інших уточнених відділів центральної нервової системи

D33.9 Центральної нервової системи, неуточнене
Нервової системи (центральної) БДВ

D34 Доброякісне новоутворення щитоподібної залози

D35 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених ендокринних залоз
Виключено:
Ендокринної ділянки підшлункової залози (D13.7)
Яєчника (D27)
Яєчка (D29.2)
Загруднинної залози (тимуса) (D15.0)

D35.0 Наднирника

D35.1 Прищитоподібної залози

D35.2 Гіпофіза

D35.3 Черепно-глоткової протоки

D35.4 Шишкоподібної залози

D35.5 Сонного (каротидного) гломуса

D35.6 Аортального поперекового параганглія та іншого параганглія

D35.7 Іншої уточненої ендокринної залози

D35.8 Плюригландулярне ураження

D35.9 Ендокринної залози, неуточнене

D36 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій

D36.0 Лімфатичних вузлів

D36.1 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
Виключено: периферичних нервів очної ямки (D31.6)

D36.7 Інших уточнених локалізацій
Носа БДВ

D36.9 Доброякісне новоутворення неуточненої локалізації