(C00-C14) ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ГУБИ, РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ГЛОТКИ

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ГУБИ, РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ГЛОТКИ
(C00-C14)

C00 Злоякісне новоутворення губи
▼0241
Виключено: шкіри губи (C43.0, C44.0)

C00.0 Зовнішньої поверхні верхньої губи
Верхньої губи:

 • зовнішньої поверхні
 • БДВ
 • червоної кайми

C00.1 Зовнішньої поверхні нижньої губи
Нижньої губи:

 • зовнішньої поверхні
 • БДВ
 • червоної кайми

C00.2 Зовнішньої поверхні губи, неуточнене
Червоної кайми БДВ

C00.3 Верхньої губи, внутрішньої поверхні
Верхньої губи:

 • щічної поверхні
 • вуздечки
 • слизової оболонки
 • ротової поверхні

C00.4 Нижньої губи, внутрішньої поверхні
Нижньої губи:

 • щічної поверхні
 • вуздечки
 • слизової оболонки
 • ротової поверхні

C00.5 Внутрішньої поверхні губи, неуточнене
Губи, без уточнення верхньої чи нижньої:

 • щічної поверхні
 • вуздечки
 • слизової оболонки
 • ротової поверхні

C00.6 Спайки губи

C00.8 Ураження губи, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C00.9 Губи, неуточнене

C01 Злоякісне новоутворення кореня язика

Дорсальної поверхні кореня язика
Нерухомої частини язика БДВ
Задньої третини язика

C02 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин язика

C02.0 Дорсальної поверхні язика
Передніх двох третин дорсальної поверхні язика
Виключено: дорсальної поверхні кореня язика (C01)

C02.1 Бічної поверхні язика
Кінчика язика

C02.2 Вентральної поверхні язика
Передніх двох третин язика, вентральної поверхні язика
Вуздечки язика

C02.3 Передніх двох третин язика, неуточненої частини
Середньої третини язика БДВ
Рухомої частини язика БДВ

C02.4 Язикового мигдалика
Виключено: мигдалика БДВ (C09.9)

C02.8 Ураження язика, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
▼0234 Див. примітку 5 до Класу,
Злоякісне новоутворення язика, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C01 -C02.4

C02.9 Язика, неуточнене

C03 Злоякісне новоутворення ясен
Включено:
Слизової оболонки альвеолярної поверхні (відростка) ясен
Ясен
Виключено: злоякісні новоутворення щелепно-лицьових кісток (C41.02, C41.1)

C03.0 Ясен верхньої щелепи

C03.1 Ясен нижньої щелепи

C03.9 Ясен, неуточнене

C04 Злоякісне новоутворення дна ротової порожнини

C04.0 Передньої частини дна ротової порожнини
Передньої частини між ікловими зубами

C04.1 Бічної частини дна ротової порожнини

C04.8 Ураження дна ротової порожнини, яке виходить за межі однієї і більше
вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C04.9 Дна ротової порожнини, неуточнене

C05 Злоякісне новоутворення піднебіння

C05.0 Твердого піднебіння

C05.1 М’якого піднебіння
Виключено: носоглоткової поверхні м’якого піднебіння (C11.3)

C05.2 Язичка

C05.8 Ураження піднебіння, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C05.9 Піднебіння, неуточнене
Склепіння порожнини рота

C06 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин ротової порожнини

C06.0 Слизової оболонки щоки
Слизової оболонки щоки БДВ
Внутрішньої поверхні щоки

C06.1 Присінка ротової порожнини
Борозни щоки (верхньої) (нижньої)
Губної борозни (верхньої) (нижньої)

C06.2 Ретромолярної області

C06.8 Ураження інших та неуточнених частин ротової порожнини, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C06.9 Ротової порожнини, неуточнене
Малої слинної залози, неуточненої локалізації
Ротової порожнини БДВ

C07 Злоякісне новоутворення привушної слинної залози

C08 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених великих слинних залоз
Виключено:
Злоякісні новоутворення малих слинних залоз БДВ (C06.9)
Злоякісні новоутворення уточнених малих слинних залоз, які класифікуються відповідно до їх анатомічної локалізації
Привушної слинної залози (C07)

C08.0 Піднижньощелепної залози
Підверхньощелепної залози

C08.1 Під’язикової залози

C08.8 Ураження великих слинних залоз, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
▼0234 Див. примітку 5 до Класу,

Злоякісне новоутворення великих слинних залоз, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C07-C08.1

C08.9 Великої слинної залози, неуточнене
Слинної залози (великої) БДВ

C09 Злоякісне новоутворення мигдалика
Виключено:
Язикового мигдалика (C02.4)
Аденоїдного мигдалика (C11.1)

C09.0 Мигдаликової ямки

C09.1 Дужки піднебінного мигдалика (передньої) (задньої)

C09.8 Ураження мигдалика, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C09.9 Мигдалика, неуточнене
Мигдалика:

 • зіва
 • БДВ
 • піднебінного


C10 Злоякісне новоутворення ротової частини глотки
Виключено: мигдалика (C09.-) C10.0 Надгортанної долинки (валекули)

C10.1 Передньої поверхні надгортанника
Надгортанника, вільного краю [маргінального]
Язиково-надгортанної складки
Виключено: надгортанника (ділянки над під’язиковою кісткою) БДВ (C32.1)

C10.2 Бічної стінки ротової частини глотки

C10.3 Задньої стінки ротової частини глотки

C10.4 Зябрових щілин
Бранхіогенна кіста [локалізація новоутворення]

C10.8 Ураження ротової частини глотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,
Межової ділянки ротової частини глотки

C10.9 Ротової частини глотки, неуточнене

C11 Злоякісне новоутворення носової частини глотки

C11.0 Верхньої стінки носової частини глотки
Склепіння носової частини глотки

C11.1 Задньої стінки носової частини глотки
Аденоїдів
Глоткового мигдалика

C11.2 Бічної стінки носової частини глотки
Ямки Розенмюллера
Глоткового отвору євстахієвої труби
Глоткової заглибини

C11.3 Передньої стінки носової частини глотки
Дна носової частини глотки
Носоглоткової (передньої) (задньої) поверхні м’якого піднебіння
Заднього краю носової:

 • хоани
 • перегородки

C11.8 Ураження носової частини глотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу

C11.9 Носової частини глотки, неуточнене
Носоглоткової стінки БДВ

C12 Злоякісне новоутворення грушоподібного синуса
Грушоподібної заглибини

C13 Злоякісне новоутворення гортанної частини глотки
Виключено: грушоподібного синуса (C12)

C13.0 Заперснеподібної ділянки

C13.1 Черпако-надгортанної складки нижньої частини глотки
Черпако-надгортанна складка:

 • крайової зони
 • БДВ

Виключено: Черпако-надгортанної складки, гортанної частини (C32.1)

C13.2 Задньої стінки гортанної частини глотки

C13.8 Ураження гортанної частини глотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C13.9 Гортанної частини глотки, неуточнене
Стінки нижньої частини глотки БДВ

C14 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалiзацiй губи, ротової порожнини та глотки
Виключено: ротової порожнини БДВ (C06.9)

C14.0 Глотки, неуточнене

C14.2 Глоткового кільця Вальдейєра

C14.8 Ураження губи, ротової порожнини та глотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
▼0234 Див. примітку 5 до Класу,
Злоякісне новоутворення губи, ротової порожнини та глотки, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C00-C14.2