(C81-C96) ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛІМФОЇДНОЇ, КРОВОТВОРНОЇ ТА СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН (C81-C96)

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛІМФОЇДНОЇ, КРОВОТВОРНОЇ ТА СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН (C81-C96)
Виключено: вторинні та неуточнені новоутворення лімфатичних вузлів (C77.-)

C81 Хвороба Ходжкiна
▼0222

C81.0 Переважно лімфоцитарний варіант

C81.1 Склеро-нодулярний (класичний) варіант

C81.2 Змішано-клітинний (класичний) варіант

C81.3 Варіант (класичний) з лімфоцитарним виснаженням

C81.4 Варіант (класичний) з величезним числом лімфоцитів
Виключено: переважно лімфоцитарний варіант (С81.0)

C81.7 Інші форми (класичні) хвороби Ходжкіна

C81.9 Хвороба Ходжкіна, неуточнена
Лімфома Ходжкіна:
• класична
• БДВ

C82 Фолiкулярна (нодулярна) неходжкінська лімфома
▼0222 Виключено: лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)

C82.0 Фолікулярна лімфома 1 стадії

C82.1 Фолікулярна лімфома 2 стадії

C82.2 Фолікулярна лімфома 3 стадії, неуточнена

C82.3 Фолікулярна лімфома 3а стадії

C82.4 Фолікулярна лімфома 3b стадії

C82.5 Дифузна лімфома з клітин центрів фолікулів

C82.6 Шкірна лімфома з клітин центрів фолікулів

C82.7 Інші типи фолікулярної неходжкінської лімфоми

C82.9 Фолікулярна неходжкінська лімфома, неуточнена
Нодулярна лімфома БДВ

C83 Дифузна неходжкінська лімфома
▼0222

C83.0 Дрібноклітинна (В-клітинна) лімфома

Лімфоплазмоцитарна

Нодальна з клітин маргінальної зони

З клітин маргінальної зони селезінки

} лімфома

Нелейкемічний варіант B-CLL (B-клітинного хронічного лімфоцитарного лейкозу)
Виключено:
Хронічний лімфоцитарний лейкоз (C91.1 -)
Лімфоми зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)
Макроглобулінемія Вальденстрема (C88.0-)

C83.1 Лімфома з клітин мантійної зони
Центроцитома
Злоякісний лімфоматозний поліпоз

C83.3 Дифузна В-великоклітинна лімфома

Анапластична
CD30-позитивна
Макрофолікулярна                 
Лімфобластна
Плазмобластна
Без зазначеного підтипу
З великим числом Т-клітин
}  дифузна В-великоклітинна лімфома

Виключено:
Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)
Медіастінальна дифузна лімфома з великих В-клітин (C85.2)

C83.5 Лімфобластна (дифузна) лімфома
Прекурсорна В-клітинна гостра лімфобластна лімфома
Лімфома:

 • В-лімфобластна
 • лімфобластна БДВ
 • Т-лімфобластна

Прекурсорна Т-клітинна гостра лімфобластна лімфома

C83.7 Лімфома Беркітта

Атипова Беркітта
Беркіттоподібна
} лімфома

Виключено: лейкемія зі зрілих В-клітин (тип Беркітта) (C91.8)

C83.8 Інші типи дифузної неходжкінської лімфоми
Інтраваскулярна лімфома з великих В-клітин
Лімфоїдний гранулематоз
Первинна випітна В-клітинна лімфома
Виключено:
Медіастінальна дифузна лімфома з великих В-клітин (C85.2)
Дифузна В-великоклітинна лімфома з великим числом Т-клітин (C83.3)

C83.9 Дифузна неходжкінська лімфома, неуточнена

C84 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин
▼0222

C84.0 Грибоподібний мікоз

C84.1 Хвороба Сезарі

C84.4 Периферична Т-клітинна лімфома, не класифікована в інших рубриках
Лімфома Леннерта
Лімфоепітеліоїдна лімфома

C84.5 Інші лімфоми зі зрілих Т/NK-клітин
Примітка: Якщо Т-клітинне походження або залучення згадується у зв’язку з уточненою лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом.
Виключено:
Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома (C86.5)
Агресивний NK-клітинний лейкоз (C86.4)
Т-клітинна лімфома, асоційована з ентеропатією (C86.2)
Екстранодальна NK-клітинна лімфома, назальний тип (C86.0)
Т-клітинна лімфома печінки та селезінки (C86.1)
Первинні шкірні CD30 позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання (C86.6)
Підшкірна панікулітподібна Т-клітинна лімфома (C86.3)
Т-клітинний лейкоз (C91.-)

C84.6 Анапластична великоклітинна лімфома, ALK-позитивна
Анапластична великоклітинна лімфома, CD30-позитивна

C84.7 Анапластична великоклітинна лімфома, ALK-негативна
Виключено: первинні шкірні CD30 позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання (C86.6)

C84.8 Т-клітинна лімфома шкіри, неуточнена

C84.9 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин, неуточнена
NK/Т-клітинна лімфома БДВ
Виключено: периферична Т-клітинна лімфома, не класифікована в інших рубриках (C84.4)

C85 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми
▼0222

C85.1 В-клітинна лімфома, неуточнена
Примітка:
Якщо В-клітинне походження або залучення згадується у зв’язку з уточненою лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом.

C85.2 Медіастінальна дифузна лімфома з великих В-клітин

C85.7 Інші уточнені типи неходжкінської лімфоми

C85.9 Неходжкінська лімфома, неуточненого типу
Лімфома БДВ
Злоякісна лімфома БДВ
Неходжкінська лімфома БДВ

C86 Інші уточнені типи Т/NK-клiтинної лімфоми
▼0222, 0233
Виключено:
Анапластична великоклітинна лімфома:

 • ALK-негативна (C84.7)
 • ALK-позитивна (C84.6)

C86.0 Екстранодальна NK/T-клітинна лімфома, назальний тип

C86.1 Т-клітинна лімфома печінки та селезінки
Альфа-бета та гамма дельта типи

C86.2 Т-клітинна лімфома ентеропатичного типу
Т-клітинна лімфома, асоційована з ентеропатією

C86.3 Підшкірна панікулітподібна Т-клітинна лімфома

C86.4 Агресивний NK-клітинний лейкоз

C86.5 Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома
Ангіоімунобластна лімфаденопатія з диспротеінемією (АІЛД)

C86.6 Первинні шкірні CD30-позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання
Лімфоматоїдний папульоз
Первинна шкірна:

 • анапластична великоклітинна     
 • CD30-позитивна Т-великоклітинна
} лімфома

C88 Злоякісні iмунопролiферативнi хвороби
▼0222
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C88.0-C88.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C88.0 Макроглобулінемія Вальденстрема
Лімфоплазмоцитарна лімфома з продукцією IgM
Макроглобулінемія (невідомого походження) (первинна)
Виключено: дрібноклітинна (В-клітинна) лімфома (C83.0)

C88.2 Інші хвороби важких ланцюгів
Хвороба Франкліна
Хвороба важких гамма-ланцюгів
Хвороба важких мю-ланцюгів

C88.3 Імунопроліферативна хвороба тонкої кишки
Хвороба важких альфа-ланцюгів
Середземноморська лімфома

C88.4 Екстранодальна В-клітинна лімфома маргінальної зони лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою [MALT-лімфома]
Лімфома:

 • пов’язаної з бронхіолами лімфоїдної тканини (BALT-лімфома)
 • підшкірної лімфоїдної тканини (SALT-лімфома)

Використовуйте додатковий код (C83.3) для позначення переходу до лімфоми (дифузної великоклітинної) високого ступеня злоякісності.
Використовуйте додатковий код для позначення Хелікобактер пілорі (B96.81), якщо застосовується.

C88.7 Інші злоякісні імунопроліферативні хвороби

C88.9 Злоякісна імунопроліферативна хвороба, неуточнена
Імунопроліферативна хвороба БДВ

C90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C90.0-C90.3:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C90.0 Множинна мієлома
Хвороба Калера
Плазмоцитома кісткового мозку
Мієломатоз
Плазмоклітинна мієлома
Виключено: ізольована плазмоцитома (C90.3)

C90.1 Плазмоклітинний лейкоз
Плазмоцитарна лейкемія

C90.2 Плазмоцитома екстрамедулярна

C90.3 Ізольована плазмоцитома
Локалізована форма злоякісної плазмоцитоми БДВ
Плазмоцитома БДВ
Ізольована мієлома

C91 Лiмфоїдний лейкоз (лiмфолейкоз)
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C91.0-C91.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C91.0 Гострий лімфобластний лейкоз
Примітка:
Цей код має використовуватися лише для Т- та В-клітинного лейкозу із клітин-попередників

C91.1 В-клітинний хронічний лімфоцитарний лейкоз
Лімфоплазмоцитарний лейкоз
Синдром Ріхтера
Виключено: лімфоплазмоцитарна лімфома (C83.0)

C91.3 В-клітинний пролімфоцитарний лейкоз

C91.4 Волосатоклітинний лейкоз
Лейкемічний ретикулоендотеліоз

C91.5 Лейкоз/лімфома зрілих Т-клітин [HTLV-1]

Гостра

Хронічна 

Лімфоматоїдна

Повільно прогресуюча

} форма

C91.6 Т-клітинний пролімфоцитарний лейкоз

C91.7 Інший лімфоїдний лейкоз
Т-клітинний лейкоз великих гранулярних лімфоцитів (асоційований з ревматоїдним артритом)

C91.8 Лейкоз зрілих В-клітин (тип Беркітта)
Виключено: лімфома Беркітта з незначним проникненням у кістковий мозок або без проникнення (C83.7)

C91.9 Лімфоїдний лейкоз, неуточнений

C92 Мiєлоїдний лейкоз (мієлолейкоз)
Включено:
Лейкоз:

 • гранулоцитарний
 • мієлогенний

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C92.0-C92.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C92.0 Гострий мієлоїдний лейкоз
Гострий мієлоїдний лейкоз:

 • 1/ЕТО
 • М0
 • М1
 • М2
 • мінімальна диференціація
 • БДВ (без класифікації FAB)
 • з нагниванням
 • з t(8;21)

Рефрактерна анемія з надлишком бластів на стадії трансформації
Виключено: загострення хронічного мієлоїдного лейкозу (C92.1 -)

C92.1 Хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-позитивний
Хронічний мієлоїдний лейкоз:

 • з філадельфійською хромосомою (Ph1)
 • t(9;22) (q34;q11)
 • з кризом баластних клітин

Виключено:
Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний (C92.2-)
Хронічний мієломоноцитарний лейкоз (C93.1 -)
Мієлопроліферативна хвороба, не класифікована в інших рубриках (D47.1)

C92.2 Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний

C92.3 Мієлоїдна саркома
Новоутворення з незрілих мієлоїдних клітин
Хлорома
Гранулоцитарна саркома

C92.4 Гострий промієлоцитарний лейкоз [ПМЛ]
Гострий промієлоцитарний лейкоз М3:

 • БДВ
 • t(15;17) (q22;q11 -12)

C92.5 Гострий мієломоноцитарний лейкоз
Гострий мієломоноцитарний лейкоз М4:

 • Ео з inv(16) або t(16;16)
 • БДВ

C92.6 Гострий мієлоцитарний лейкоз з аномалією хромосоми 11q23
Гострий мієлоцитарний лейкоз з мутацією гена MLL

C92.7 Інший мієлоїдний лейкоз
Виключено: хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром] (D47.5)

C92.8 Гострий мієлоцитарний лейкоз із мультилінійною дисплазією
Гострий мієлоцитарний лейкоз з дисплазією інших гілок гемопоезу та/або мієлодиспластичною
хворобою в анамнезі.

C92.9 Мієлоїдний лейкоз, неуточнений

C93 Моноцитарний лейкоз
Включено: моноцитоїдний лейкоз
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C93.0-C93.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C93.0 Гострий монобластний/моноцитарний лейкоз
Гострий монобластний/моноцитарний лейкоз:

 • М5
 • М5а
 • М5b

C93.1 Хронічний мієломоноцитарний лейкоз [CMML]
Хронічний моноцитарний лейкоз
CMML з еозинофілією
CMML-1
CMML-2

C93.3 Ювенільний мієломоноцитарний лейкоз

C93.7 Інший моноцитарний лейкоз

C93.9 Моноцитарний лейкоз, неуточнений

C94 Інший лейкоз уточненого клітинного типу
Виключено:
Лейкемічний ретикулоендотеліоз (C91.4-)
Плазмоклітинний лейкоз (C90.1 -)
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C94.0-C94.7:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C94.0 Гострий еритролейкоз
Гострий мієлоїдний лейкоз М6 (а)(b)
Еритролейкоз

C94.2 Гострий мегакаріобластний лейкоз
Гострий:

 • мегакаріоцитарний лейкоз
 • мієлоїдний лейкоз, М7

C94.3 Тучноклітинний лейкоз

C94.4 Гострий панмієлоз із мієлофіброзом
Гострий мієлофіброз

C94.6 Мієлодиспластична та мієлопроліферативна хвороба, не класифікована в інших рубриках

C94.7 Інші уточнені лейкози

Гострий базофільний
Агресивний NK-клітинний
} лейкоз

C95 Лейкоз неуточненого клітинного типу
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C95.0-C95.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C95.0 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу

Гострий:

 • білінійний
 • змішаного походження   

Біфенотиповий гострий

} лейкоз

Стовбуровоклітинний лейкоз невизначеного походження
Виключено: загострення хронічного лейкозу неуточненого клітинного типу (C95.1 -)

C95.1 Хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу

C95.7 Інший лейкоз неуточненого клітинного типу

C95.9 Лейкоз, неуточнений

C96 Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин

C96.0 Лангергансоклітинний гістіоцитоз (десимінована форма) з множинними ураженнями багатьох органів [Хвороба Леттерера-Сіве]
Гістіоцитоз Х, поліорганний

C96.2 Злоякісна тучноклітинна пухлина
Агресивний системний мастоцитоз
Тучноклітинна саркома
Виключено:
Повільно прогресуючий мастоцитоз (D47.0)
Тучноклітинний лейкоз (C94.3-)
Мастоцитоз (вроджений) (шкірний) (Q82.2)

C96.4 Саркома деревовидних клітин (антиген-презентуючих клітин)

Інтердигітальних деревовидних клітин
Клітин Лангерганса
} саркома

Саркома фолікулярних деревовидних клітин

C96.5 Лангергансоклітинний гістіоцитоз із множинними ураженнями одного органа
Хвороба Хенда-Шюллера-Крісчена
Гістіоцитоз Х, множинний

C96.6 Лангергансоклітинний гістіоцитоз із ураженням одного органа
Легеневий гранулематоз із клітин Лангерганса
Гістіоцитоз Х:

 • БДВ
 • фокусний

Гістіоцитоз клітин Лангерганса БДВ

C96.7 Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин

C96.8 Ретикулоклітинна саркома
Злоякісний гістіоцитоз

C96.9 Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин, неуточнене

(D00-D09) НОВОУТВОРЕННЯ IN SITU

НОВОУТВОРЕННЯ IN SITU (D00-D09)

Включено:
Хвороба Боуена
Еритроплазія
Морфологічні коди з кодом характеру новоутворення /2
Еритроплазія Кейра

Примітка:
Багато з новоутворень in situ розглядаються як такі, що розподіляються в межах морфологічних змін між дисплазією та інвазивним раком. Наприклад, для цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (CIN) відомі три стадії, третя з яких (CIN III) включає як тяжку дисплазію, так і карциому "in situ". Ця система поступового переходу поширювалась на інші органи, такі як вульва та піхва. Описи III стадії інтраепітеліальної неоплазії, з посиланням або без посилання на тяжку дисплазію, відносяться до цього класу; І та II стадії класифікуються як дисплазія органа залученої системи і мають кодуватись у рубриках відповідно до системи органів.

D00 Карцинома in situ ротової порожнини, стравоходу та шлунка
Виключено: меланома in situ (D03.-)

D00.0 Губи, ротової порожнини та глотки
Черпако-надгортанної складки:

 • нижньоглоткової частини
 • крайової зони
 • БДВ

Червоної кайми губи
Виключено:
Черпако-надгортанної складки, гортанної частини (D02.0)
Надгортанника:

 • БДВ (D02.0)
 • над під'язиковою кісткою (D02.2)

Шкіри губи (D03.0, D04.0)

D00.1 Стравоходу

D00.2 Шлунка

D01 Карцинома in situ інших та неуточнених органів травлення
Виключено: меланома in situ (D03.-)

D01.0 Ободової кишки
Виключено: ректосигмоїдного з'єднання (D01.1)

D01.1 Ректосигмоїдного з'єднання

D01.2 Прямої кишки

D01.3 Заднього проходу (відхідника) та відхідникового каналу
Виключено:
Анального:

 • кpaю (D03.5, D04.5)
 • шкіри (D03.5, D04.5)

Шкіри періанальної ділянки (D03.5, D04.5)

D01.4 Інших та неуточнених частин кишечника
Виключено: Фатерової ампули (D01.5)

D01.5 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток
Фатерової ампули

D01.7 Інших уточнених органів травлення
Підшлункової залози

D01.9 Органів травлення, неуточнене

D02 Карцинома in situ середнього вуха та органів дихання
Виключено: меланома in situ (D03.-)

D02.0 Гортані
Черпако-надгортанної складки, гортанної частини
Надгортанника (над під'язиковою кісткою)
Виключено:
Черпако-надгортанної складки:

 • нижньоглоткової частини (D00.0)
 • крайової зони (D00.0)
 • БДВ (D00.0)

D02.1 Трахеї

D02.2 Бронха та легені

D02.3 Інших частин органів дихання
Придаткових пазух
Середнього вуха
Порожнин носа
Виключено:
Вуха (зовнішнього) (шкіри) (D03.2, D04.2)
Носа:

 • БДВ (D09.7)
 • шкіри (D03.3, D04.3)

D02.4 Органів дихання, неуточнених

D03 Меланома in situ
Включено: морфологічні коди М872-М879 з кодом характеру новоутворення /2

D03.0 Меланома in situ губи

D03.1 Меланома in situ повіки, включаючи кантус

D03.2 Меланома in situ вуха та зовнішнього слухового ходу

D03.3 Меланома in situ інших та неуточнених частин обличчя

D03.4 Меланома in situ волосистої частини голови та шиї

D03.5 Меланома in situ тулуба
Анальних:

 • кpaю
 • шкіри

Молочної залози (шкіри) (м’яких тканин)
Шкіри періанальної ділянки

D03.6 Меланома in situ верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу

D03.7 Меланома in situ нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D03.8 Меланома in situ інших локалізацій

D03.9 Меланома in situ, неуточнена

D04 Карцинома in situ шкіри
Виключено:
Еритроплазія Кейра (статевого члена) БДВ (D07.4)
Меланома in situ (D03.-)

D04.0 Шкіри губи
Виключено: червоної кайми губи (D00.0)

D04.1 Шкіри повіки, включаючи кантус

D04.2 Шкіри вуха та зовнішнього слухового ходу

D04.3 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя

D04.4 Шкіри волосистої частини голови та шиї

D04.5 Шкіри тулуба
Анальних:

 • кpaю
 • шкіри

Молочної залози (шкіри) (м’яких тканин)
Шкіри періанальної ділянки
Виключено:
Заднього проходу БДВ (D01.3)
Шкіри статевих органів (D07.-)

D04.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу

D04.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D04.8 Шкіри інших локалізацій

D04.9 Шкіри, неуточнена

D05 Карцинома in situ молочної залози
Виключено:
Карцинома in situ шкіри молочної залози (D04.5)
Меланома in situ молочної залози (шкіри) (D03.5)

D05.0 Часточкова карцинома in situ

D05.1 Внутрішньопротокова карцинома in situ

D05.7 Інша карцинома in situ молочної залози

D05.9 Карцинома in situ молочної залози, неуточнена

D06 Карцинома in situ шийки матки
Виключено:
Меланома in situ шийки матки (D03.5)
Високий ступінь дисплазії шийки матки БДВ (N87.2)

D06.0 Внутрішньої частини

D06.1 Зовнішньої частини
Зовнішньої частини

D06.7 Інших частин шийки матки

D06.9 Шийки матки, неуточнена

D07 Карцинома in situ інших та неуточнених статевих органів
Виключено: меланома in situ (D03.5)

D07.0 Ендометрія

D07.1 Вульви
Інтраепітеліальна неоплазія вульви [ІНВ], III стадія, зі згадкою або без згадки про високий ступінь дисплазії
Виключено: високий ступінь дисплазії вульви БДВ (N90.2)

D07.2 Піхви
Інтраепітеліальна неоплазія піхви [ІНП], III стадія, зі згадкою або без згадки про високий ступінь дисплазії
Виключено: високий ступінь дисплазії піхви БДВ (N89.2)

D07.3 Інших та неуточнених жіночих статевих органів

D07.4 Статевого члена
Еритроплазія Кейра БДВ

D07.5 Передміхурової залози
Виключено: низький ступінь дисплазії передміхурової залози (N42.3)

D07.6 Інших та неуточнених чоловічих статевих органів

D09 Карцинома in situ інших та неуточнених локалізацій
Виключено: меланома in situ (D03.-)

D09.0 Сечового міхура

D09.1 Інших та неуточнених сечових органів

D09.2 Ока
Виключено: шкіри повіки (D04.1)

D09.3 Щитоподібної та інших ендокринних залоз
Виключено:
Острівцевих клітин підшлункової залози (D01.7)
Яєчника (D07.3)
Яєчка (D07.6)

D09.7 Карцинома in situ інших уточнених локалізацій

D09.9 Карцинома in situ, неуточнена​

(D10-D36) ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ

ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ (D10-D36)
Включено: морфологічні коди з кодом характеру новоутворення /0

D10 Доброякісне новоутворення ротової порожнини та глотки

D10.0 Губи
Губи (вуздечки) (внутрішньої поверхні) (слизової оболонки) (червоної кайми)
Виключено: шкіри губи (D22.0, D23.0)

D10.1 Язика
Язикового мигдалика

D10.2 Дна ротової порожнини

D10.3 Інших та неуточнених частин ротової порожнини
Малої слинної залози БДВ
Виключено:
Доброякісні одонтогенні новоутворення (D16.42, D16.5)
Слизової оболонки губи (D10.0)
Носоглоткової поверхні м'якого піднебіння (D10.6)

D10.4 Мигдалика
Мигдалика (піднебінного)
Виключено:
Язикового мигдалика (D10.1)
Глоткового мигдалика (D10.6)
Мигдаликової (их):

 • ямки (D10.5)
 • дужок (D10.5)

D10.5 Інших частин ротової частини глотки
Надгортанника, передньої поверхні
Мигдаликової (их):

 • ямки (D10.5)
 • дужок (D10.5)

Ямки надгортанника
Виключено:
Надгортанника:

 • БДВ (D14.1)
 • над під'язиковою кісткою (D14.1)

D10.6 Носової частини глотки
Глоткового мигдалика
Заднього краю перегородки та хоан

D10.7 Гортанної частини глотки

D10.9 Глотки, неуточнене

D11 Доброякісне новоутворення великих слинних залоз
Виключено:
Доброякісні новоутворення малих слинних залоз БДВ (D10.3)
Доброякісні новоутворення уточнених малих слинних залоз, що класифіковані згідно з їх анатомічною локалізацією

D11.0 Привушної слинної залози

D11.7 Інших великих слинних залоз
Залози:

 • під’язикової
 • підщелепної

D11.9 Великої слинної залози, неуточнене

D12 Доброякісне новоутворення ободової кишки, прямої кишки, відхідника та відхідникового каналу
Виключено: поліп товстої кишки (не пов'язаний з новоутворенням) (K63.5-)

D12.0 Сліпої кишки
Ілеоцикального клапана

D12.1 Червоподібного відростка

D12.2 Висхідної ободової кишки

D12.3 Поперечної ободової кишки
Правого (печінкового) вигину
Лівого (селезінкового) вигину

D12.4 Низхідної ободової кишки

D12.5 Сигмоподібної кишки

D12.6 Ободової кишки, неуточнене
Аденоматоз ободової кишки
Товстої кишки БДВ
Поліпоз (спадковий) ободової кишки

D12.7 Ректосигмоїдного з'єднання

D12.8 Прямої кишки

D12.9 Відхідника та відхідникового каналу
Виключено:
Анальних:

 • краю (D22.5, D23.5)
 • шкіри (D22.5, D23.5)

Шкіри періанальної ділянки (D22.5, D23.5)

D13 Доброякісне новоутворення інших та неточно визначених органів травлення

D13.0 Стравоходу

D13.1 Шлунка
Виключено: поліп шлунка (гіперпластичний) БДВ (K31.7)

D13.2 Дванадцятипалої кишки
Виключено: поліп дванадцятипалої кишки (гіперпластичний) БДВ (K31.7)

D13.3 Інших та неуточнених частин тонкої кишки

D13.4 Печінки
Внутрішньопечінкових жовчних проток

D13.5 Позапечінкових жовчних проток

D13.6 Підшлункової залози
Виключено: ендокринної ділянки підшлункової залози (D13.7)

D13.7 Ендокринної ділянки підшлункової залози
Острівцевоклітинна пухлина
Острівців Лангерганса

D13.9 Неточно визначених ділянок системи травлення
Системи травлення БДВ
Кишок БДВ
Селезінки

D14 Доброякісне новоутворення середнього вуха та органів дихання

D14.0 Середнього вуха, носової порожнини та придаткових пазух носа
Хряща носа
Виключено:
Слухового ходу (зовнішнього) (D22.2, D23.2)
Кістки:

 • вуха (D16.41)
 • носа (D16.42)

Хряща вуха (D21.0)
Вуха (зовнішнього) (шкіри) (D22.2, D23.2)
Носа:

 • БДВ (D36.7)
 • шкіри (D22.3, D23.3)

Нюхової цибулини (D33.3)
Поліп:

 • придаткової пазухи носа (J33.8)
 • вуха (середнього) (H74.4)
 • носової (порожнини) (J33.-)

Заднього краю перегородки та хоан (D10.6)

D14.1 Гортані
Надгортанника (над під’язиковою кісткою)
Виключено:
Надгортанника передньої поверхні (D10.5)
Поліп голосової зв’язки та гортані (J38.1)

D14.2 Трахеї

D14.3 Бронхів та легень

D14.4 Органів дихання, неуточнене

D15 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених органів грудної клітки
Виключено: мезотеліальної тканини (D19.-)

D15.0 Загруднинної залози (тимуса)

D15.1 Серця
Виключено: великих судин (D21.3)

D15.2 Середостіння

D15.7 Інших уточнених органів грудної клітки

D15.9 Органа грудної клітки, неуточнене

D16 Доброякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів
Виключено:
Сполучної тканини:

 • вуха (D21.0)
 • повіки (D21.0)
 • гортані (D14.1)
 • носа (D14.0)

Синовіальної оболонки (D21.-)

D16.0 Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки

D16.1 Коротких кісток верхньої кінцівки

D16.2 Довгих кісток нижньої кінцівки

D16.3 Коротких кісток нижньої кінцівки

D16.4 Кісток черепа та обличчя
Виключено: кісток нижньої щелепи (D16.5)

◙D16.41 Черепно-лицьових кісток
Кістки:

 • ґратчастої
 • фронтальної
 • потиличної
 • виличної
 • тім’яної
 • основної (клиноподібної)
 • скроневої

◙D16.42 Щелепно-лицьових кісток
Кістки:

 • вилиці БДВ
 • виличної
 • носової

Щелепи (верхньої)
Носової раковини
Кістки верхньої щелепи
Лемеша

D16.5 Кісткової частини нижньої щелепи

D16.6 Хребетного стовпа
Виключено: крижів та куприка (D16.8)

D16.7 Ребер, груднини та ключиці

D16.8 Кісток таза, крижів та куприка

D16.9 Кістки та суглобового хряща, неуточнене

D17 Доброякісне новоутворення жирової тканини
Включено: морфологічні коди М885-М888 з кодом характеру новоутворення /0

D17.0 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини голови, обличчя та шиї

D17.1 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини тулуба

D17.2 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини кінцівок

D17.3 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини інших та неуточнених локалізацій

D17.4 Доброякісне новоутворення жирової тканини внутрішньогрудних органів

D17.5 Доброякісне новоутворення жирової тканини внутрішньочеревних органів
Виключено: очеревини та заочеревинного простору (D17.7)

D17.6 Доброякісне новоутворення жирової тканини сім'яного канатика

D17.7 Доброякісне новоутворення жирової тканини інших локалізацій
Очеревини
Заочеревинного простору

D17.9 Доброякісне новоутворення жирової тканини, неуточнене
Ліпома БДВ

D18 Гемангiома та лiмфангiома
Включено: морфологічні коди М912-М917 з кодом характеру новоутворення /0
Виключено: блакитний чи пігментний невус (D22.-)

D18.0 Гемангіома
Ангіома БДВ
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубрикою D18.0:

◙ 0 неуточненої локалізації
◙ 1 шкіри та підшкірної клітковини
◙ 2 внутрішньочерепних структур
◙ 3 структур гепатобіліарної системи та підшлункової залози
Печінки
◙ 4 структур органів травлення
Селезінки
◙ 5 структур вуха, носа, рота та горла
◙ 6 структури ока та придатків
◙ 8 інших локалізацій

D18.1 Лімфангіома будь-якої локалізації

D19 Доброякісне новоутворення мезотелiальної тканини
Включено: морфологічний код М905 з кодом характеру новоутворення /0

D19.0 Мезотеліальної тканини плеври

D19.1 Мезотеліальної тканини очеревини

D19.7 Мезотеліальної тканини інших локалізацій

D19.9 Мезотеліальної тканини, неуточнене
Доброякісна мезотеліома БДВ

D20 Доброякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного простору та очеревини
Виключено:
Доброякісне новоутворення жирової тканини очеревини та заочеревинного простору (D17.7)
Мезотеліальної тканини (D19.-)

D20.0 Заочеревинного простору

D20.1 Очеревини

D21 Інші доброякісні новоутворення сполучної та інших м'яких тканин
Включено:
Кровоносної судини
Суглобової сумки
Хряща
Фасції
Жирової тканини
Зв'язки, за винятком маткової
Лімфатичної судини
М'яза
Синовіальної оболонки
Сухожилка (піхви сухожилка)
Виключено:
Хряща:

 • суглоба (D16.-)
 • гортані (D14.1)
 • носа (D14.0)

Сполучної тканини молочної залози (D24)
Гемангіома (D18.0-)
Ліпоматозне новоутворення (D17.-)
Лімфангіома (D18.1)
Периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D36.1)
Очеревини (D20.1)
Заочеревинного простору (D20.0)
Матки:

 • лейоміома (D25.-)
 • зв'язки, будь-якої (D28.2)

Судинної тканини (D18.-)

D21.0 Сполучної та інших м'яких тканин голови, обличчя та шиї
Сполучної тканини:

 • вуха
 • повіки

Виключено: сполучної тканини очної ямки (D31.6)

D21.1 Сполучної та інших м'яких тканин верхньої кінцівки, включаючи ділянку
плечового поясу

D21.2 Сполучної та інших м'яких тканин нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D21.3 Сполучної та інших м'яких тканин грудної клітки
Пахвової ямки
Діафрагми
Великих судин
Виключено:
Серця (D15.1)
Середостіння (D15.2)
Загруднинної залози (тимуса) (D15.0)

D21.4 Сполучної та інших м'яких тканин живота

D21.5 Сполучної та інших м'яких тканин таза
Виключено:
Матки:

 • лейоміома (D25.-)
 • зв'язки, будь-якої (D28.2)

D21.6 Сполучної та інших м'яких тканин тулуба, неуточнене
Спини БДВ

D21.9 Сполучної та інших м'яких тканин, неуточненої локалізації

D22 Меланоформний невус
Включено:
Морфологічні коди М872-М879 з кодом характеру новоутворення /0
Невус:

 • синій (блакитний)
 • волосатий
 • БДВ
 • пігментний

D22.0 Меланоформний невус губи

D22.1 Меланоформний невус повіки, включаючи кантус

D22.2 Меланоформний невус вуха та зовнішнього слухового ходу

D22.3 Меланоформний невус інших та неуточнених частин обличчя

D22.4 Меланоформний невус волосистої частини голови та шиї

D22.5 Меланоформний невус тулуба
Анальних:

 • краю
 • шкіри

Шкіри періанальної ділянки
Шкіри молочної залози

D22.6 Меланоформний невус верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу

D22.7 Меланоформний невус нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D22.9 Меланоформний невус, неуточнений

D23 Інші доброякісні новоутворення шкіри
Включено:
Доброякісне новоутворення:

 • волосяних фолікулів
 • сальних залоз
 • потових залоз

Виключено:
Доброякісні новоутворення жирової тканини (D17.0-D17.3)
Меланоформний невус (D22.-)

D23.0 Шкіри губи
Виключено: червоної кайми губи (D10.0)

D23.1 Шкіри повіки, включаючи кантус

D23.2 Шкіри вуха та зовнішнього слухового ходу

D23.3 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя

D23.4 Шкіри волосистої частини голови та шиї

D23.5 Шкіри тулуба
Анальних:

 • краю
 • шкіри

Шкіри періанальної ділянки
Шкіри молочної залози
Виключено:
Відхідника БДВ (D12.9)
Шкіри статевих органів (D28-D29)

D23.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглоба

D23.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку

D23.9 Шкіри, неуточнене

D24 Доброякісне новоутворення молочної залози
Молочної залози:

 • сполучної тканини
 • м’яких тканин

Виключено:
Доброякісна дисплазія молочної залози (N60.-)
Шкіри молочної залози (D22.5, D23.5)

D25 Лейомiома матки
Включено:
Доброякісні новоутворення матки з морфологічним кодом М889 та кодом характеру новоутворення /0
Фіброміома матки

D25.0 Підслизова лейоміома матки

D25.1 Інтрамуральна лейоміома матки

D25.2 Субсерозна лейоміома матки

D25.9 Лейоміома матки, неуточнена

D26 Інші доброякісні новоутворення матки

D26.0 Шийки матки

D26.1 Тіла матки

D26.7 Інших частин матки

D26.9 Матки, неуточнені

D27 Доброякісне новоутворення яєчника

D28 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів
Включено:
Аденоматозний поліп
Шкіри жіночих статевих органів

D28.0 Вульви

D28.1 Піхви

D28.2 Маткових труб та зв'язок
Фаллопієвої труби
Маткової зв'язки (широкої) (круглої)

D28.7 Інших уточнених жіночих статевих органів

D28.9 Жіночого статевого органа, неуточнене

D29 Доброякісне новоутворення чоловічих статевих органів
Включено: шкіри чоловічих статевих органів

D29.0 Статевого члена

D29.1 Передміхурової залози
Виключено:
Гіперплазія передміхурової залози (аденоматозна) (N40)
Передміхурової залози:

 • збільшення (N40)
 • гіпертрофія (N40)

D29.2 Яєчка

D29.3 Придатка яєчка

D29.4 Калитки
Шкіри калитки

D29.7 Інших чоловічих статевих органів
Сім’яного міхурця
Сім’яного канатика
Tunica vaginalis [піхвової оболонки яєчка]

D29.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене

D30 Доброякісне новоутворення сечових органів

D30.0 Нирки
Виключено:
Ниркової:

 • чашки (D30.1)
 • миски (D30.1)

D30.1 Ниркової миски

D30.2 Сечовода
Виключено: сечовідного отвору сечового міхура (D30.3)

D30.3 Сечового міхура
Отвору сечового міхура:

 • сечовідного
 • сечівникового

D30.4 Сечівника
Виключено: сечівникового отвору сечового міхура (D30.3)

D30.7 Інших сечових органів
Парауретральних залоз

D30.9 Сечового органа, неуточнене
Сечової системи БДВ

D31 Доброякісне новоутворення ока та придаткового апарата
Виключено:
Сполучної тканини повіки (D21.0)
Очного нерва (D33.3)
Шкіри повіки (D22.1, D23.1)

D31.0 Кон'юнктиви

D31.1 Рогівки

D31.2 Сітківки

D31.3 Судинної оболонки

D31.4 Циліарного (війкового) тіла
увеального тракту

D31.5 Слізної залози та протоки
Слізного мішка
Носо-сльозової протоки

D31.6 Очної ямки, неуточнене
Сполучної тканини очної ямки
Зовнішньочного м’яза
Периферичних нервів очної ямки
Ретробульбарної тканини
Ретроокулярної тканини
Виключено: кістки очної ямки (D16.41)

D31.7 Інші уточнені частини ока
Райдужна оболонка ока
Кришталик (ока), прозорий
Склера

D31.9 Ока, неуточнене
Очного яблука

D32 Доброякісне новоутворення оболон мозку

D32.0 Оболон голового мозку

D32.1 Оболон спинного мозку

D32.9 Оболон мозку, неуточнене
Менінгіома БДВ

D33 Доброякісне новоутворення головного мозку та інших відділів центральної нервової системи
Виключено:
Ангіома (D18.0-)
Оболон мозку (D32.-)
Периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D36.1)
Ретроокулярної тканини (D31.6)

D33.0 Головного мозку над мозочковим наметом
Шлуночка мозку
Великого мозку

Лобової

Потиличної  

Тім’яної

Скроневої

}  долі

Виключено: четвертого шлуночка (D33.1)

D33.1 Головного мозку під мозочковим наметом
Стовбура головного мозку
Мозочка
Четвертого шлуночка

D33.2 Головного мозку, неуточнене

D33.3 Черепних нервів
Нюхової цибулини

D33.4 Спинного мозку

D33.7 Інших уточнених відділів центральної нервової системи

D33.9 Центральної нервової системи, неуточнене
Нервової системи (центральної) БДВ

D34 Доброякісне новоутворення щитоподібної залози

D35 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених ендокринних залоз
Виключено:
Ендокринної ділянки підшлункової залози (D13.7)
Яєчника (D27)
Яєчка (D29.2)
Загруднинної залози (тимуса) (D15.0)

D35.0 Наднирника

D35.1 Прищитоподібної залози

D35.2 Гіпофіза

D35.3 Черепно-глоткової протоки

D35.4 Шишкоподібної залози

D35.5 Сонного (каротидного) гломуса

D35.6 Аортального поперекового параганглія та іншого параганглія

D35.7 Іншої уточненої ендокринної залози

D35.8 Плюригландулярне ураження

D35.9 Ендокринної залози, неуточнене

D36 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій

D36.0 Лімфатичних вузлів

D36.1 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
Виключено: периферичних нервів очної ямки (D31.6)

D36.7 Інших уточнених локалізацій
Носа БДВ

D36.9 Доброякісне новоутворення неуточненої локалізації

(D37-D48) НОВОУТВОРЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОГО ЧИ НЕВІДОМОГО ХАРАКТЕРУ

НОВОУТВОРЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОГО ЧИ НЕВІДОМОГО ХАРАКТЕРУ (D37-D48)
Примітка: Рубрики D37-D48 класифікують за локалізацією новоутворення невизначеного чи невідомого характеру, тобто, новоутворення, які викликають сумніви, чи є вони злоякісними чи доброякісними. В класифікації морфології пухлин такі новоутворення кодуються кодом /1 за їх характером.

D37 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ротової порожнини та органів травлення

D37.0 Губи, ротової порожнини та глотки
Черпако-надгортанної складки:

 •  нижньоглоткової частини
 • крайової зони
 • БДВ

Великої та малої слинної залози
Червоної кайми губи
Виключено:
Черпако-надгортанної складки, гортанної поверхні (D38.0)
Надгортанника:

 • БДВ (D38.0)
 • над під'язиковою кісткою (D38.0)

Шкіри губи (D48.5)

D37.1 Шлунка

D37.2 Тонкої кишки

D37.3 Червоподібного відростка

D37.4 Ободової кишки

D37.5 Прямої кишки
Ректосигмоїдного з’єднання

D37.6 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток
Фатерової ампули

D37.7 Інших органів травлення

◙D37.71 Підшлункової залози

◙D37.79 Інших уточнених органів травлення
Відхідникового:

 • каналу
 • сфінктера

Заднього проходу БДВ
Кишок БДВ
Стравоходу
Виключено:
Анальних:

 • кpaю (D48.5)
 • шкіри (D48.5)

Шкіри періанальної ділянки (D48.5)

D37.9 Органа травлення, неуточнене

D38 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру середнього вуха, органів дихання та внутрішніх органів грудної клітки
Виключено: серця (D48.7)

D38.0 Гортані
Черпако-надгортанної складки, гортанної поверхні
Надгортанника (над під’язиковою кісткою)
Виключено:
Черпако-надгортанної складки:

 • нижньоглоткової частини (D37.0)
 • крайової зони (D37.0)
 • БДВ (D37.0)

D38.1 Трахеї, бронхів та легень

D38.2 Плеври

D38.3 Середостіння

D38.4 Загруднинної залози (тимуса)

D38.5 Інших органів дихання
Придаткових пазух носа
Хряща носа
Середнього вуха
Носових порожнин
Виключено:
Вуха (зовнішнього) (шкіри) (D48.5)
Носа:

 • БДВ (D48.7)
 • шкіри (D48.5)

D38.6 Органів дихання, неуточнене

D39 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру жіночих статевих органів

D39.0 Матки

D39.1 Яєчника

D39.2 Плаценти
Хоріоаденома деструктивна
Пухирний занос:

 • інвазивний
 • злоякісний

Виключено: пухирний занос БДВ (O01.9)

D39.7 Інших жіночих статевих органів
Шкіри жіночих статевих органів

D39.9 Жіночого статевого органа, неуточнене

D40 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру чоловічих статевих органів

D40.0 Передміхурової залози

D40.1 Яєчка

D40.7 Інших чоловічих статевих органів
Шкіри чоловічих статевих органів

D40.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене

D41 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру сечових органів

D41.0 Нирки
Виключено: ниркової миски (D41.1)

D41.1 Ниркової миски

D41.2 Сечовода

D41.3 Сечівника

D41.4 Сечового міхура

D41.7 Інших сечових органів

D41.9 Сечового органа, неуточнене

D42 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру оболон мозку

D42.0 Оболон головного мозку

D42.1 Оболон спинного мозку

D42.9 Оболон мозку, неуточнене

D43 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру головного мозку та центральної нервової системи
Виключено: периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D48.2)

D43.0 Головного мозку над мозочковим наметом
Шлуночка головного мозку
Великого мозку

Лобової
Потиличної
Тім’яної
Скроневої
} долі

Виключено: четвертого шлуночка (D43.1)

D43.1 Головного мозку під мозочковим наметом
Стовбура головного мозку
Мозочка
Четвертого шлуночка

D43.2 Головного мозку, неуточнене

D43.3 Черепних нервів

D43.4 Спинного мозку

D43.7 Інших відділів центральної нервової системи

D43.9 Центральної нервової системи, неуточнене
Нервової системи (центральної) БДВ

D44 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ендокринних залоз
Виключено:
Ендокринної частини підшлункової залози (D37.71)
Яєчника (D39.1)
Яєчка (D40.1)
Загруднинної залози (тимуса) (D38.4)

D44.0 Щитоподібної залози

D44.1 Наднирника

D44.2 Прищитоподібної залози

D44.3 Гіпофіза

D44.4 Черепно-глоткової протоки

D44.5 Шишкоподібної залози

D44.6 Каротидного гломуса

D44.7 Аортального поперекового параганглія та іншого параганглія

D44.8 Плюригландулярне ураження
Множинний ендокринний аденоматоз

D44.9 Ендокринної залози, неуточнене

D45 Полiцитемiя справжня
Примітка:
У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію поліцитемії справжньої на відповідний код класифікації морфології пухлин. Код D45 буде використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом.

D46 Мiєлодиспластичнi синдроми
Примітка:
У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію мієлодиспластичних синдромів на відповідний код характеру новоутворення /3. Код D46 буде використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом.
Виключено: апластична анемія, спричинена лікарськими засобами (D61.1)

D46.0 Рефрактерна анемія без кільцевидних сидеробластів, як зазначено
Включено: без сидеробластів, без надлишку баластних клітин

D46.1 Рефрактерна анемія з кільцевидними сидеробластами

D46.2 Рефрактерна анемія з надлишком баластних клітин
РАНБ:

 • 1
 • 2

D46.4 Рефрактерна анемія, неуточнена

D46.5 Рефрактерна анемія з мультилінійною дисплазією

D46.6 Мієлодиспластичний синдром, асоційований з ізольованою хромосомною аномалією делеції 5q
Синдром делеції 5q

D46.7 Інші мієлодиспластичні синдроми
Включено: анемія
Виключено: хронічний мієломоноцитарний лейкоз (C93.1 -)

D46.9 Мієлодиспластичний синдром, неуточнений
Мієлодисплазія БДВ
Передлейкоз (передлейкозний синдром) БДВ
Включено: анемія

D47 Інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин
Примітка:
У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію хронічних мієлопроліферативних захворювань на відповідний код характеру новоутворення /3. Коди в рамках рубрики D47 будуть використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом.

D47.0 Гістіоцитарні новоутворення та тучноклітинні пухлини невизначеного або невідомого характеру
Повільно прогресуючий системний мастоцитоз

Тучноклітинна пухлина
Мастоцитома
} БДВ

Системний мастоцитоз, пов'язаний з гематологічними захворюваннями немастоцитозного типу  [SM-AHNMD]
Виключено: мастоцитоз (вроджений) (шкіри) (Q82.2)

D47.1 Хронічна мієлопроліферативна хвороба
Хронічний нейтрофільний лейкоз
Включено: анемія
Виключено:
Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний (C92.2-)
Хронічний мієлоїдний лейкоз [ХМЛ], BCR/ABL-позитивний (C92.1 -)

D47.2 Моноклональна гаммапатія невстановленої етіології (MGUS)

D47.3 Есенціальна (геморагічна) тромбоцитемія
Ідіопатична геморагічна тромбоцитемія

D47.4 Остеомієлофіброз
Хронічний ідіопатичний мієлофіброз
Мієлофіброз (ідіопатичний) (з мієлоїдною метаплазією)
Мієлосклероз (мегакаріоцитарний) з мієлоїдною метаплазією
Вторинний мієлофіброз при мієлопроліферативній хворобі
Виключено: гострий мієлофіброз (C94.4-)

D47.5 Хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром]
Хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром]

D47.7 Інші уточнені новоутворення невизначеного або невідомого характеру
лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин
Включено: гістіоцитарні пухлини невизначеного або невідомого характеру

D47.9 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної
та споріднених тканин, неуточнене
Лімфопроліферативна хвороба БДВ
Мієлопроліферативна хвороба, неуточнена

D48 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру інших та неуточнених локалізацій
Виключено: нейрофіброматоз (незлоякісний) (Q85.0)

D48.0 Кістки та суглобового хряща
Виключено:
Хрящів:

 • вуха (D48.1)
 • гортані (D38.0)
 • носа (D38.5)

Сполучної тканини повіки (D48.1)
Синовіальної оболонки (D48.1)

D48.1 Сполучної та інших м'яких тканин
Сполучної тканини:

 • вуха
 • повіки

Виключено:
Хряща:

 • суглобового (D48.0)
 • гортані (D38.0)
 • носа (D38.5)

Сполучної тканини молочної залози (D48.6)

D48.2 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
Виключено: периферичних нервів очної ямки (D48.7)

D48.3 Заочеревинного простору

D48.4 Очеревини

D48.5 Шкіри
Анальних:

 • краю
 • шкіри

Шкіри періанальної ділянки
Шкіри молочної залози
Виключено:
Заднього проходу БДВ (D37.79)
Шкіри статевих органів (D39.7, D40.7)
Червоної кайми губи (D37.0)

D48.6 Молочної залози
Сполучної тканини молочної залози
Цистосаркома листоподібна
Виключено: шкіри молочної залози (D48.5)

D48.7 Інших уточнених локалізацій
Ока
Серця
Периферичних нервів очної ямки
Виключено:
Сполучної тканини (D48.1)
Шкіри повіки (D48.5)

D48.9 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру, неуточнене
Пухлинний ріст БДВ
Новоутворення БДВ
Пухлинна проліферація БДВ
Пухлина БДВ